Daily Archives 12 maja 2014

DUR BRZUSZNY

Dur brzuszny (typhus abdominalis) jest ostrą, zaraźliwą chorobą zakaźną wywołaną przez pałeczki Browicza-Ebertha, w której głównym siedliskiem zmian jest aparat chłonny jelit cienkich, a w przebiegu klinicznym najistotniejszymi objawami są: długotrwała wysoka gorączka, zaburzenia świadomości i względne zwolnienie tętna, dalej różyczka i powiększenie śledziony. Już w opisach Hipokratesa niektórzy dopatrują się wzmianki o durzę brzusznym. Opisy obrazu klinicznego pochodzą dopiero z XVII wieku (Willis, Baglivi), a zmiany anatomopatologiczne opisane były dokładniej w XIX wieku.

Read More