Daily Archives 16 września 2014

Stopy koślawe i płasko-koślawe

Stopy koślawe i płasko-koślawe (pedes valgi et planovalgi). O stopie koślawo-płaskiej mówimy wtedy, kiedy kostki wewnętrzne są nadmiernie wypuklone, oś pięty i oś podudzia tworzą nie linię prostą, lecz kąt rozwarty ku stronie zewnętrznej. Sklepienie podłużne stopy jest opusz- czone. Zarówno kolana, jak i stopy koślawe są typową deformacją u dzieci ze złą .postawą. Matki alarmują zwykle szybkie przecieranie się obuwia nad kostkami wewnętrznymi.

Read More