Daily Archives 16 listopada 2014

Zabieg chirugiczny kręgosłupa

Najczęściej zabieg chirugiczny po okresie kilku miesięcy eliminuje konieczność noszenia gorsetu ortopedycznego i umożliwia choremu wcześniejsze podjęcie pracy zawodowej. Sama operacja nie wpływa jednakże na decyzję powrotu do pracy, która częściej jest wynikiem stanu psychiki niż sprawności fizycznej chorego.

Read More

Zespół mięśnia gruszkowatego

W zespole tym do bólu krzyża z objawami rwy kulszowej może dochodzić z powodu ucisku i „usidlenia” nerwu kulszowego przez (lub w) m. piriformis. Mięsień ten, będący rotatorem zewnętrznym stawu biodrowego, ma swój przyczep początkowy na wewnętrznej części kości krzyżowej i stawu krzyżowo-biodrowego, przyczep końcowy zaś na krętarzu większym kości udowej. Brzusiec mięśnia w czasie przechodzenia przez otwór kulszowy krzyżuje się (lub obejmuje) z nerwem kulszowym.

Read More