Daily Archives 21 listopada 2014

Autopsja mózgu dzieci

Podczas autopsji mózgu dzieci z toksoplazmozą wrodzoną już makroskopowo mogą być widoczne rozsiane żółtawe ogniska martwicy, umiejscowione okołokomo- rowo, lecz występujące też w innych strukturach szarych i białych mózgu oraz rdzenia. W preparatach mikroskopowych widoczne są ogniska martwicy otoczone naciekiem glejowo-mezodermalnym oraz drobne rozsiane ziarniniaki (komórki nabłonko- wate, limfocyty, komórki plazmatyczne) u płodów i noworodków w naciekach komórkowych wykrywa się limfoblasty, często też postacie cysty T. gondii, które mogą występować również poza naciekami.

Read More