Daily Archives 3 stycznia 2015

Badania nad współzależnością regulacji hormonalnej

Studia nad rozpoznaniem roli receptorów p-adrenergicznych w czynności ośrodkowych struktur nerwowych (p. rozdz. 10) jak dotąd przyniosły tylko fragmentaryczne informacje. Wyniki badań klinicznych dostarczyć mogą odpowiedzi na pytanie, czy ośrodkowe efekty farmakologiczne LBA zostaną z pożytkiem wyzyskane w leczeniu.

Read More

PREPARATY I ANALOGI STOSOWANE W LECZNICTWIE

Oksytocyna obok wazopresyny występuje w preparatach wyciągu z tylnego płata przysadki (Hypophysis pars posterior). Obecnie nie używa się wyciągu z tylnego płata przysadki w lecznictwie jako źródła oksytocyny, wobec dostępności preparatów oksytocyny syntetycznej (Oxytocin w amp. po 2 lub 5 j.m. oraz Syntocinon w aerozolu). Oprócz „natyw- nej” oksytocyny używane są także jej analogi. Deaminooksytocyna różni się od oksytocyny brakiem grupy aminowej przy pierwszym aminokwasie, dzięki czemu jest ona bardziej oporna na działanie peptydaz osocza i ma ok. 2-krotnie silniejszy wpływ na mięsień maciczny w porównaniu z naturalnym hormonem. Z licznych analogów oksytocyny zastosowanie kliniczne mają także analogi o wybiórczym działaniu galaktokinetycznym, takie jak oksymetylotyrozylo-2-oksytocyna oraz alIoizoleucylo-2-oksytö- cyna.

Read More