Daily Archives 4 stycznia 2015

METHEMOGLOBINEMIA I SULFHEMOGLOBINEMIA CZĘŚĆ 3

Leczenie. W większości przypadków methemoglobinemia polekowa nie wymaga leczenia, gdyż ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku, który ją wywołał. Przy nasilonych objawach klinicznych (stężenie MetHb ponad 30%) należy podać błękit metylenowy powoli dożylnie (w ciągu 5 min) w Ilości 1-2 mg/kg masy ciała. Jeżeli sinica nie ustąpi w ciągu godziny, należy podać drugą dawkę – 2 mg/kg masy ciała.

Całko...

Read More

Zatrucie bizmutem i solami złota może powodować podobne zmiany.

WRZODY TRAWIENNE

W warunkach prawidłowych błona śluzowa żołądka i dwunastnicy wykazuje fizjologiczną oporność na działanie kwasu solnego i pepsyny. Zapobiega to jej samostrawieniu [17].

Read More

LECZENIE GUZÓW JAJNIKA

Leczenie wszystkich guzów jajnikowych jest tylko chirurgiczne. Tłumaczy się to nie tylko niemożliwością odióżnienia nowotworów łagodnych od złośliwych na podstawie cech klinicznych, lecz również częstością, z jaką guzy te ulegają najrozmaitszym powikłaniom. Wyjątek stanowią tylko torbiele luteir.owe w ciąży powikłanej zaśnladcm groniastym, gdyż twory te w wielu przypadkach znikają po jego urodzeniu się albo usunięciu.'

Read More

KLASYFIKACJA FARMAKOLOGICZNA LBA

Klasyfikacja farmakologiczna LBA jest rzadko przedstawiana ze względu na fakt, że kryteria podziału, tj. wybiórczość działania receptorowego, wewnętrzna aktywność sympatomimetyczna łub właściwości błonowe poszczególnych LBA bywają niejednolit ic oceniana przez różnych autorów [235, 304, 387, 422], Ponadto istnieją zasadnicze wątpliwości, czy powyższe kryteria są właściwą podstawą do klasyfikacji LBA [58], Poniżej zostanie

Read More