Daily Archives 6 stycznia 2015

Macica szczątkowa

Macica szczątkowa w postaci niewielkiego, łącznotkankowego tworu z niewielkim światłem lub też bez niego i macica płodowa o małym trzonie i w stosunku do niego znacznie większej szyjce są poważnymi wadami rozwojowymi, które bywają przyczyną niewystępowania miesiączek. W przypadkach macicy dziewczęcej (uterus pubescens) przebieg cyklów miesięcznych jest rzadko kiedy prawidłowy: zwykle cechuje go skąpe miesiączkowanie (oligomenorrkoea).

Read More

Z leków wzmagających wydalanie potasu przez nerki należy wymienić

– 1. ACTH, kortyzol, syntetyczne pochodne kortyzolu, dezoksykortyko- steron, aldosteron – wszystkie wymienione ąteroidy pobudzają wymianę sodu na potas w cewce dalszej, zwiększają tym samym kaliurezę.

– 2...

Read More

WPŁYW LEKÓW NA MECHANIZMY ODPORNOŚCI

Leki, które wywołują zaburzenia zarówno w procesie rozmnażania, jak i różnicowania komórek immunologicznie kompetentnych mogą hamować swoistą reakcję immunologiczną typu humoralnego i komórkowego (tab. 4.1). Niektóre leki mają również hamujący wpływ na komórki uczestniczące w procesie fagocytozy. Przykładem może być wpływ 6-merka- ptopuryny hamującej proliferację prekursorów monocytów krwi. Salicylany i hialuronidaza współdziałają z układem dopełniacza. Zablokowanie lub zaburzenie mechanizmów swoistej odporności humoralnej, a więc wytwarzania przeciwciał lub mechanizmów odporności komórkowej, zmniejsza możliwości samoobrony organizmu przed różnego typu zakażeniami. Wytwarzają się stany chorób polekowych w postaci nabytych hipoimmunoglobulinemii, a więc nabytych zespołów niedoboru przeciwciał czy nawet złożonych nabytych zespołów niedoborów odpor-

Read More