Daily Archives 7 stycznia 2015

Rak przedinwazyjny część 2

W rozwoju raka przedinwazyjnego rozróżnia się trzy etapy. Dla pierwszego etapu znamienne jest szerzenie się procesu na powierzchni śluzówki zarówno części pochwowej, jak i kanału szyjki. W okresie drugim przychodzi do wnika lia nabłonka do gruczołów śluzowych, bez przerwania

– 439 jednak błony podstawnej i objawów naciekania tkanki, W trzecim okresie rak przedinwazyjny przekształca się w typowego raka tworzącego naciek. Między poszczególnymi etapami raka przed- inwazyjnego (okres I i II) oraz naciekającego (okres II i III) mija zazwyczaj 5-6 lat.

Jest rzeczą pewną, że w kolposkopie o wiele wcześniej niż gołym okiem wykazać można wspomniane wyżej stany przcdrakowe. Stwierdzić można również bardzo wcześnie wvsepki prawdziwego raka. Utkanie rakowe, przedstawiające się w tym czasie nie uzbrojonym oczom nieraz jako zwyczajna nadżerka części pochwowej, wykazuje w kolposkopie nierówności, odznacza się żółtawą barwą i wybitnym rozwojem sieci naczyń włosowatych. Drobn...

Read More

SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM TRZONU MACICY

Pominąwszy pęknięcia trzonu macicy w przebiegu nieprawidłowych porodów oraz okaleczenia będące następstwem nieodpowiedniego postępowania w czasie pewnych zabiegów położniczych – przebicia ściany macicy mogą się niekiedy przytrafiać podczas wyłyżeczkowania (excochleatio uteri) lub rozszerzenia szyjki macicy (dilatatio cewicis), szczególnie łatwo, jeśli macica jest mała, a trzon jej silnie zgięty wobec szyjki (retrofleńo, hyperantefiexio)t a także jeśli ściana narządu jest rozmiękła i roz- pulchniona wskutek stanu zapalnego lub rozwijającego się nowotworu złośliwego.

Jakko...

Read More