Daily Archives 10 stycznia 2015

Nakłucie torbieli

Nakłucie torbieli nie jest dziś również stosowane nawet w celach rozpoznawczych, gdyż można je zastąpić wykonanym w znieczuleniu miejscowym pióbnym otwarciu brzucha małym cięciem między spojeniem łonowym i pępkiem. Nakłucie od strony pochwy (zatoki Douglasa) w celach rozpoznawczych wchodzi natomiast niekiedy w rachubę (podejrzenie na krwistek pozamaciczny, ropień jamy Douglasa itp.).

Read More

ROLA FIZJOLOGICZNA ALDOSTREONU

Jak to widać na ryc. 14 nerkowy układ renina-angiotensyna jest układem sprzężenia zwrotnego. Czynność tego układu leży u podstaw tzw. sprzężenia kłębkowo-kanalikowego. Przy spadku ciśnienia perfuzyjnego kłębka (w następstwie którego zmniejsza się przesączanie kłębkowe) lub zwiększeniu stężenia jonów Na+ lub CI” w płynie kanalika dalszego, lub też przy zwiększeniu napływu płynu do kanalika dalszego, wydzielanie reniny się zwńększa (w następstwie aktywacji baroreceptorów naczynia doprowadzającego lub chemoreceptorów plamki gęstej). Zwiększenie wydzielania reniny „uruchamia” powstawanie angiotensyny I, z której uwalnia się angiotensyna II, wykazująca działanie nerkowe i pozanerko- we.

Angiotensyn...

Read More