Daily Archives 12 stycznia 2015

Dobowy rytm wydzielania kortyzolu

Kora nadnerczy wydziela kortyzol w stanie wolnym, jednakże po uwolnieniu do krwiobiegu hormon łączy się z krążącymi białkami. Istotnym nośnikiem jest białko CBG (Corticosteroid Binding Globulin), zwane też transkortyną. Mniej znaczące jest wiązanie z albuminą. Tylko ok. 10% kortyzolu krąży w stanie wolnym, a więc w formie hormonalnie czynnej, 75% jest związane z transkortyną, a ok. 15% z albuminą. W przypadku dużego stężenia kortyzolu, zajmuje on wszystkie białka wiążące, frakcja wolna w tych przypadkach się zwiększa. Stężenie białka CBG zwiększa się w przypadku dużego stężenia estrogenów, np. w czasie ciąży lub z powodu zażywania doustnych środków antykoncepcyjnych. Zmniejszone stężenie białka CBG stwierdza się w przebiegu niedoczynności gruczołu tarczowego, w przypadkach hipoproteinemii, uszkodzenia wątroby oraz w nerczycy.

Read More

Leczenie gruźlicy streptomycyną

Zrosty otrzewnowe należy rozdzielić bardzo ostrożnie ze względu na niebezpieczeństwo wytworzenia źle się gojącej przetoki po uszkodzeniu ściany jelita. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego może być również zupełne nieoddziaływanie ustroju na leczenie zachowawcze.

Leczenie streptomycyną. Bardzo ważnym środkiem zwalczania gruźlicy okazała się w ostatnich latach streptomycyna. Zastosowano ją również w leczeniu gruźlicy narządów rodnych kobiety. Jakkolwiek brak dotąd obszernych sprawozdań statystycznych, z których można by wyciągnąć pewne wnioski, nie ulega wątpliwości, że nawet w przypadkach zaniedbanych streptomycyna powstrzymuje rozwój choroby, a czasami jest przyczyną wybitnego polepszenia się stanu zdrowia, tak że bezsprzecznie można ją dziś uważać za najskuteczniejszy środek pomocniczy w obowiązujących metodach leczenia gruźlicy ginekologicznej. Chcąc uzyskać najlepsze wyniki leczenia streptomycyną gruźlicy części rodnych kobiety należy zawsze brać pod uwagę: a) ogólny stan chorej (przebieg ciepłoty ciała, waga ciała, apetyt i czas trwania choroby), b) rozprzestrzenienie się sprawy gruźliczej, obejmującej nie tylko części rodne, lecz również inne narządy ustroju (płuca, nerki itd.),

Read More

ZASTOSOWANIE LECZNICZE U MĘŻCZYZN

Gonadotropiny mają 3 główne zastosowania w leczeniu zaburzeń czynności gonad męskich: 1) leczenie substytucyjne przy hipogonadyzmie hi- pogonadotropowym, 2) leczenie oligozoospermii, 3) leczenie zaburzeń zstępowania jąder.

Read More