Daily Archives 16 stycznia 2015

UZALEŻNIENIE OD TYTONIU

Tytoń jest substancją powodującą uzależnienie, które może wyrządzić fizyczną szkodę palaczowi. Używanie tytoniu jest tak szeroko rozpowszechnione, że stanowi problem medyczno-społeczny. Palenie tytoniu powoduje, w porównaniu z działaniem innych środków uzależniających, stosunkowo słabe pobudzenie albo depresję ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia percepcji, nastroju, myślenia, zachowania lub czynności ruchowych. Działanie psychotoksyczne tytoniu jest słabe w porównaniu z wieloma lekami uzależniającymi. Z tego też względu zależność od tytoniu, prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniona na świecie zależność, jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania specjalności niepsychiatrycznych, głównie ze względu na silne działanie toksyczne na organizm przy długotrwałym paleniu tytoniu.

Read More

POCHWA – OPIS

Pochwa jest narządem przeznaczonym przede wszystkim do spółkowania. Stanowi ona jednak również część kanału rodnego, a poza tym umożliwia wydalanie na zewnątrz z macicy krwi miesięcznej oraz wydzieliny gruczołów.

Read More

Przeobrażanie się śluzówki trzonu

Przeobrażanie się śluzówki trzonu w ciągu obu okresów cyklu miesięcznego ma za zadanie przekształcenie jej w doczesną ciążową. Krwawienie miesięczne jest dowodem, że nie doszło do zapłodnienia jaja. Rozpoczyna się ono dopiero- wówczas, kiedy w jajniku nie ma ani dojrzewającego pęcherzyka Graafa, ani czynnego ciałka żółtego (ryc. 41 i 42).

Read More