Daily Archives 18 stycznia 2015

Leki nefrotoksyczne

W dobie intensywnej farmakoterapii przy stosowaniu bardzo toksycznych leków jatrogenne uszkodzenie nerek występuje dość często. Jest ono przyczyną ok. 5% liczby przypadków przewlekłej schyłkowej oraz 20/« – ostrej niewydolności nerek. Często do przewlekłej mocznicy wiedzie zwłaszcza wieloletnie nadużywanie leków przeciwbólowych.

Leki ...

Read More

ZAROŚNIĘCIE PRZEWODU PŁCIOWEGO

Zamknięcie przewodu płciowego nie zawsze jest następstwem wady rozwojowej, ale bywa czasami wyrazem przejścia przez kobietę pewnych spraw chorobowych tej okolicy. Omawianie jego w rozdziale o wadach rozwojowych żeńskich narządów rodnych wewnętrznych jest usprawiedliwione, gdyż objawy kliniczne tego cierpienia – bez względu na ich etiologię – są takie same i wymagają takich samych sposobów leczenia.

Zamknięcie ...

Read More

Miesiączka bezjajeczkowa

Miesiączka bezjajeczkowa występuje u kobiet w rozmaitych okresach ich życia. Zdarza się dość często w okresie pokwitania i przekwitania, a także w okresie karmienia u kobiet, u których krwawienia miesięczne występują regularnie i nie budzą żadnych wątpliwości. Zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania i w pierwszych latach po nim bezowulacyjna miesiączka jest zjawiskiem, którego nie można uważać za wyjątkowe. Tylko w ten sposób da się wytłumaczyć rzadkie zachodzenie w ciążę jednostek płci żeńskiej w pierwszych kilku latach po pokwitaniu, które obcują płciowo, a nawet wychodzą za mąż, jak to jest zwyczajem u pewnych ras i w pewnych krajach. Wytwarzanie dostatecznych ilości hormonu uczynniającego pęcherzyki (tylakentryna, gonadotrofina A) w przednim płacie przysadki mózgowej – a tym samym umożliwienie dojrzewania pęcherzyka Graafa w jajniku oraz zmian przerostowych w śluzówce macicy – wystarcza wprawdzie do wywołania krwawienia w regularnych odstępach czasu, ale krwawienie to bywa zwyczajnie miesiączką bezowulacyjną, wywołaną wyłącznie przez nadmiernie długie oddziaływanie estrogenów jajnika. Albowiem wystąpienie prawdziwej, istotnej miesiączki uzależnione jest od wytwarzania dostatecznych ilości gonadotrofiny B (metaken- triny) w przysadce mózgowej i powstawania pod jej wpływem ciałka żółtego – co zwykle następuje później, w każdym razie w pewien czas po pokwitaniu. Brak okresu wydzielniczego w cyklach miesięcznych śluzówki macicy wydaje się również w okresie karmienia, pokwitania i przekwitania jakby samoobroną przed ciążą ustroju dotąd jeszcze do niej fizycznie nieprzygotowanego lub osłabionego wskutek zachodzących w nim zmian fizjologicznych lub patologicznych.

Jest rzeczą zrozu...

Read More