Daily Archives 19 stycznia 2015

Zaburzenia wzroku w przebiegu leczenia insuliną

Okolice lipoatroficzne, które uległy wypełnieniu, wykazują tendencje do nawrotów zaniku, jeśli nie wstrzykuje się w nie przynajmniej okresowo insuliny, najlepiej na obrzeżach obszaru uprzedniego zaniku.

Read More

AGRANULOCYTOZA CZEŚĆ 2

Agranulocytoza jest powikłaniem rzadkim, choć groźnym. Opisywano, zależnie od kryteriów przyjętych przez różnych autorów, że występuje ona z częstością 0,1-7%o leczonych [15, 62, 64, 108], Mechanizm agranu- Iocytozy bywa dwojaki: alergiczny i toksyczny. Agranulocytoza pochodzenia alergicznego może być groźna ze względu na gwałtowność jej występowania i trudności w zapobieganiu [53, 80, 92, 93]. Niekiedy łatwiej jest opanować a granul ocytozę toksyczną [88] występującą w późniejszych okresach leczenia (4-6 tydzień), o powoli narastających zmianach w obrazie morfologicznym krwi.

Read More