Daily Archives 20 stycznia 2015

Syntetyczne aminy sympatomimetyczne

Objawy niepożądane w wyniku stosowania noreplnefryny są związane z upośledzeniem przepływu obwodowego, najwyraźniejszym w obrąbie skóry, mięśni szkieletowych i narządów jamy brzusznej. Skurcz naczyń nerkowych powoduje zmniejszenie przesączania i oiigurię. Większe dawki norepinefryny mogą wywoływać bóle dławicowe i zaburzenia rytmu serca. Dłuższe podawanie leku prowadzi do hipowolemii z powodu skurczu naczyń zawłosowatych. Wreszcie wśród działań niepożądanych norepinefryny należy wymienić krwotoki, zależne częściowo od wzrostu ciśnienia tętniczego, częściowo zaś od zaburzeń w krzepnięciu, a także nadżerki i owrzodzenia z powodu zaburzeń ukrwienia błon śluzowych.

Read More

CHOROBY POLEKOWE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH CZĘŚĆ 2

Z tego powodu należy bardzo wnikliwie rozważyć kryteria do stosowania androgenów i steroidów anabolizujących, zwłaszcza u dzieci, dziewcząt w wieku pokwitania i kobiet zawodowo posługujących się głosem.

Read More

Rozpoznanie i objawy gruźlicy

Rozpoznanie gruźlicy otrzewnej jest często rzeczą bardzo trudną, gdyż schorzenie to nie daje żadnych objawów albo też objawy zwyczajnego zapalenia otrzewnej.

Read More

KLOMIFEN CZĘŚĆ 2

Klomifen stosowany w leczeniu jest mieszaniną jego dwóch postaci: cis i trans. Postać cis jest 5-krotnie silniejszym antyestrogenem, natomiast postać trans ma właściwości słabego estrogenu. Oddzielnie te 2 związki w praktyce nie są stosowane.

Read More