Daily Archives 21 stycznia 2015

RÓŻNORODNA SYMPTOMATOLOGIA

Długotrwałe stosowanie hydrazydu kwasu izonikotynowego nierzadko wywołuje polineuropatie najczęściej po kilku tygodniach lub miesiącach leczenia. Objawy czuciowe dominują nad zaburzeniami ruchowymi. Objawy te są tym częstsze im dawka leku była większa. Podawanie 4-8 mg/ /kg/24 h wywołuje polineuropatie u ok. 1,6%, a przy dawce 20 mg/kg/24 h u ok. 28% leczonych [57], Na zespół kliniczny składają się parestezje, uczucie „ciężkości nóg”, bóle piekące, palące, zimne, uczucie sztywności mięśni. Bóle umiejscawiają się niekiedy w klatce piersiowej jako neuralgie międzyżebrowe. Przedmiotowo stwierdza się ubytki czuciowe, zwłaszcza czucia ułożenia. Najczęściej dotknięty jest nerw łokciowy i środkowy. Zaburzenia ruchowe są słabiej wyrażone występuj częściowo niedowłady i zanik mięśni, zwłaszcza mięśni międzykostnych. Odruchy skokowe są zniesione, a kolanowe – zachowane. Zwykle zaburzenia te poprzedzone są objawami neurastenicznymi, uczuciem zmęczenia, obniżeniem aktywności intelektualnej, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, zaburzeniami regulacji neurowegetatywnej, zawrotami i bólami głowy, wygórowaniem odruchów, parestezjami i zaburzeniami psychicznymi. Opisano encefalopatię, zanik nerwów wzrokowych, poliradikulo- mielopatię i demielinizację korzeni lędźwiowo-krzyżowych. Objawy te występują szczególnie podczas leczenia gruźliczego zapalenia opon mózgowych. Może to świadczyć, że przynajmniej w części są one powikłaniem procesu podstawowego, a nie niepożądanym działaniem leku.

Objawy psyc...

Read More