Daily Archives 23 stycznia 2015

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LBA

Wszystkie LBA w mniejszym lub większym stopniu obciążone są działaniami nie zamierzonymi, określanymi jako działania niepożądane. Mogą to być nieswoiste objawy niepożądane, jak wymioty, nudności, parestezje, które występują również po podawaniu wielu innych leków, oraz swoiste objawy niepożądane, integralnie związane z mechanizmem farmakologicznego działania, np. niewydolność mięśnia sercowego, rzadkoskurcz, hipotonia i duszność bronchospastyczna.

Read More

Inhibitor syntezy steroidów nadnerczowych

Innym lekiem z tej grupy o nieco odmiennej budowie chemicznej jest megestTol (Megace). Najczęściej stosuje się 4 razy 40 mg, tj. 160 mg/24 h doustnie (p.o.) [12],

Read More