Daily Archives 25 stycznia 2015

POJĘCIE RECEPTORA W SENSIE FARMAKOLOGICZNYM – KONTYNUACJA

Receptor jest tworem hipotetycznym. Potrzeba stworzenia pojęcia receptora przewija się przez nauki medyczne już od 1878 r., kiedy Langley zaproponował istnienie „substancji recepcyjnej” pomiędzy nerwem a mięśniem dla wyjaśnienia antagonizmu pomiędzy nikotyną a kurarą. Ehrlich (1913) uznał podobny pomysł jako użyteczny dla uściślenia swojej teorii o roli bocznych łańcuchów w chemioterapii, Chemoreceptory w komórce pasożyta są według Ehrlicha układami cząsteczek obdarzonych powinowactwem w stosunku do aktywnych chemioterapeutyków. Lek zabija pasożyta dopiero po zakotwiczeniu się w chemoreceptorze. To przekonanie Ehrlicha zostało wyrażone przez niego w słynnej trawestacji porzekadła alchemików „Corpora non agunt nisi iixata”.

Jak d...

Read More

LUTROPINA

W rozwoju i dojrzewaniu pęcherzyka i owulacji nie są istotne bezwzględne wartości lutropiny i folitropiny, ale stosunek ilościowy FSH/LH. W przebiegu cyklu poziom lutropiny we krwTi ma 3 fazy:

Read More