Monthly Archives Styczeń 2015

Miesiączka bezjajeczkowa

Miesiączka bezjajeczkowa występuje u kobiet w rozmaitych okresach ich życia. Zdarza się dość często w okresie pokwitania i przekwitania, a także w okresie karmienia u kobiet, u których krwawienia miesięczne występują regularnie i nie budzą żadnych wątpliwości. Zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania i w pierwszych latach po nim bezowulacyjna miesiączka jest zjawiskiem, którego nie można uważać za wyjątkowe. Tylko w ten sposób da się wytłumaczyć rzadkie zachodzenie w ciążę jednostek płci żeńskiej w pierwszych kilku latach po pokwitaniu, które obcują płciowo, a nawet wychodzą za mąż, jak to jest zwyczajem u pewnych ras i w pewnych krajach. Wytwarzanie dostatecznych ilości hormonu uczynniającego pęcherzyki (tylakentryna, gonadotrofina A) w przednim płacie przysadki mózgowej – a tym samym umożliwienie dojrzewania pęcherzyka Graafa w jajniku oraz zmian przerostowych w śluzówce macicy – wystarcza wprawdzie do wywołania krwawienia w regularnych odstępach czasu, ale krwawienie to bywa zwyczajnie miesiączką bezowulacyjną, wywołaną wyłącznie przez nadmiernie długie oddziaływanie estrogenów jajnika. Albowiem wystąpienie prawdziwej, istotnej miesiączki uzależnione jest od wytwarzania dostatecznych ilości gonadotrofiny B (metaken- triny) w przysadce mózgowej i powstawania pod jej wpływem ciałka żółtego – co zwykle następuje później, w każdym razie w pewien czas po pokwitaniu. Brak okresu wydzielniczego w cyklach miesięcznych śluzówki macicy wydaje się również w okresie karmienia, pokwitania i przekwitania jakby samoobroną przed ciążą ustroju dotąd jeszcze do niej fizycznie nieprzygotowanego lub osłabionego wskutek zachodzących w nim zmian fizjologicznych lub patologicznych.

Jest rzeczą zrozu...

Read More

Proces zapalny macicy

Zależnie od umiejscowienia procesu zapalnego macica ulega przesunięciu do boku, do przodu, do tyłu lub do góry. Oprócz bólów w dole miednicy, dolegliwości pęcherzowych i kiszkowy ch mogą występować krwawienia z macicy.

Read More

Działanie androgenowe i kortykosteroidowe

Działanie na hemostazę. Działanie gestagenów na czynniki krzepnięcia, krwinki płytkowe i fibrynolizę było przedmiotem szczegółowych badań. Stwierdzono, że żaden z tych czynników się nie zmienia w wyniku stosowania gestagenów, przeciwnie niż pod wpływem syntetycznych estrogenów. W jedynym doniesieniu przedstawiono, że linestrenol powoduje zmniejszenie stężenia antytrombiny III, brak jest jednak potwierdzenia Lej obserwacji w innych pracach.

Read More

UZALEŻNIENIE OD TYTONIU

Tytoń jest substancją powodującą uzależnienie, które może wyrządzić fizyczną szkodę palaczowi. Używanie tytoniu jest tak szeroko rozpowszechnione, że stanowi problem medyczno-społeczny. Palenie tytoniu powoduje, w porównaniu z działaniem innych środków uzależniających, stosunkowo słabe pobudzenie albo depresję ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia percepcji, nastroju, myślenia, zachowania lub czynności ruchowych. Działanie psychotoksyczne tytoniu jest słabe w porównaniu z wieloma lekami uzależniającymi. Z tego też względu zależność od tytoniu, prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniona na świecie zależność, jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania specjalności niepsychiatrycznych, głównie ze względu na silne działanie toksyczne na organizm przy długotrwałym paleniu tytoniu.

Read More

POCHWA – OPIS

Pochwa jest narządem przeznaczonym przede wszystkim do spółkowania. Stanowi ona jednak również część kanału rodnego, a poza tym umożliwia wydalanie na zewnątrz z macicy krwi miesięcznej oraz wydzieliny gruczołów.

Read More

Przeobrażanie się śluzówki trzonu

Przeobrażanie się śluzówki trzonu w ciągu obu okresów cyklu miesięcznego ma za zadanie przekształcenie jej w doczesną ciążową. Krwawienie miesięczne jest dowodem, że nie doszło do zapłodnienia jaja. Rozpoczyna się ono dopiero- wówczas, kiedy w jajniku nie ma ani dojrzewającego pęcherzyka Graafa, ani czynnego ciałka żółtego (ryc. 41 i 42).

Read More

Hepatotoksyczne działanie leków immunosupresyjnych

Z reguły trudno jest rozdzielić hepatotoksyczne działanie leków immu- nosupresyjnych stosowanych w leczeniu aktywnego przewlekłego zapalenia wątroby od nasilenia objawów samej choroby. Wydaje się, że warunkiem stosowania immunosupresji w leczeniu aktywnego przewlekłego zapalenia wątroby jest zachowanie pełnej wydolności czynnościowej wątroby, a pogorszenie się cech uszkodzenia hepatocytów nie może stanowić przesłanki do decyzji zwiększenia dawki tych leków, zwłaszcza że np. azatiopryna wymaga przekształcenia w aktywną leczniczo substancję właśnie w wątrobie.

Read More

Dolegliwości przy oddawaniu moczu

Określenie czasokresu ostatniej miesiączki jest szczególnie ważne w rozpoznaniu ciąży u kobiet płciowo dojrzałych, a u kobiet starszych, po przekwitaniu, w rozpoznaniu raka.

– c)Krwawień, nie mających związku z miesiączką.

– d)Upławów. Chodzi o określenie ilości i jakości nieprawidłowego wypływu z części rodnych oraz pojawiania się jego w związku z miesiączką, pracą fizyczną, umysłową lub bez jakiejś wiadomej przyczyny.

– e)Przebytych porodów, poronień oraz przebiegu połogów i okresów karmienia. W szczególności ważne jest stwierdzenie zakażenia przebytego w tym czasie.

– f)Dolegliwości przy oddawaniu moczu. Należy stwierdzić, czy przy oddawaniu moczu nie towarzyszą bóle przed opróżnieniem lub też po opróżnieniu pęcherza, jaka jest ilość oddawanego moczu i czy chora oddaje go często lub rzadko (parcie na mocz, ilość moczu znaczna lub niewielka). W pewnych przypadkach mocz oddany jest' bezwiednie lub też wypływa stale. Wygląd świeżo oddanego ...

Read More

Tkanka mezenchymalna

W otoczeniu przewodów Miillera tkanka mezenchymalna zagęszcza się coraz bardziej, w szczególności dokoła przewodu płciowego, ale też i wokół przyszłego jajowodu.

Read More

LEKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEBIEG CUKRZYCY

– 2. Leki wpływające na przebieg cukrzycy o mniejszym znaczeniu klinicznym:

Steroidy anaboliczne (np. metandrostenolon) – zwiększenie wrażliwości na insulinę u chorych z insulinoopornością, wypieranie toibutamidu i chloropropamidu z miejsc ich wiązania w białkach surowicy. Testosteron wywiera podobne niepożądane działania.

Chloramfeni...

Read More

GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW

Cechy ogólne guzów jajnika. W jajnikach mogą się rozwijać różne nowotwory, dające rozmaite obrazy morfoiogiczne. Wielkość guzów jajnika jest także różna. Obok maleńkich gustów spotykamy tu największe z występujących w ustroju człowieka. Rozmiary i waga ich bywają niekiedy tak znaczne, że nie tylko uniemożliwiają chorej swobodne poruszanie się, lecz stają się również powodem ciężkich przypadłości (duszność, zaburzenia krążenia krwi). Guzy jajnika mają często szypułę utworzoną bądź przez więzadła jajnikowe, bądź też łączącą je z powierzchnią tego narządu, co sprawia, że mogą w dużych nieraz granicach przesuwać się ku górze do jamy brzusznej lub też ku tyłowi czy przodowi do zatoki Douglasa, rzadziej do uchyłka pęcherzowo-macicznego otrzewnej.

Read More

PREPARATY HORMONALNE

Z badań na zwierzętach doświadczalnych, a także z analizy czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na niektóre nowotwory u ludzi wynika, że zmiany w zakresie równowagi hormonalnej – zarówno pochodzenia endogennego, jak i też wywołane długotrwałym podawaniem egzogennych preparatów hormonalnych – mogą prowadzić do zwiększonej zachorowalności na nowotwory w odpowiednich narządach docelowych [31, 48, 50j.

Naturalne ł...

Read More

Stosowanie silnych związków steroidowych

Badanie histologiczne. Wycinki pobrane u 26 pacjentów wykazały niezbyt nasilony stan zapalny w obrębie skóry właściwej. Obraz histologiczny w niektórych przypadkach przypomina trądzik różowaty, w innych jest bardziej zbliżony do wyprysku. Najbardziej nasilone zmiany występują w okolicy mieszków włosów.

Read More