Monthly Archives Styczeń 2015

MACICA

Wrodzony brak macicy jest rzadką wadą rozwojową, a stwierdzenie jej – wyłącznie w wyniku badania ginekologicznego – niemożliwością. Nawet w czasie oględzin zwłok o wykazaniu jej decyduje tylko badanie anatomo-histologiczne. O wiele częściej zdarza się natomiast niedorozwój macicy lub wrodzony jej zanik (tzw. macica szczątkowa – uterus rudimentarius).

Macica szczątkowa...

Read More

Dobowy rytm wydzielania kortyzolu

Kora nadnerczy wydziela kortyzol w stanie wolnym, jednakże po uwolnieniu do krwiobiegu hormon łączy się z krążącymi białkami. Istotnym nośnikiem jest białko CBG (Corticosteroid Binding Globulin), zwane też transkortyną. Mniej znaczące jest wiązanie z albuminą. Tylko ok. 10% kortyzolu krąży w stanie wolnym, a więc w formie hormonalnie czynnej, 75% jest związane z transkortyną, a ok. 15% z albuminą. W przypadku dużego stężenia kortyzolu, zajmuje on wszystkie białka wiążące, frakcja wolna w tych przypadkach się zwiększa. Stężenie białka CBG zwiększa się w przypadku dużego stężenia estrogenów, np. w czasie ciąży lub z powodu zażywania doustnych środków antykoncepcyjnych. Zmniejszone stężenie białka CBG stwierdza się w przebiegu niedoczynności gruczołu tarczowego, w przypadkach hipoproteinemii, uszkodzenia wątroby oraz w nerczycy.

Read More

Leczenie gruźlicy streptomycyną

Zrosty otrzewnowe należy rozdzielić bardzo ostrożnie ze względu na niebezpieczeństwo wytworzenia źle się gojącej przetoki po uszkodzeniu ściany jelita. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego może być również zupełne nieoddziaływanie ustroju na leczenie zachowawcze.

Leczenie streptomycyną. Bardzo ważnym środkiem zwalczania gruźlicy okazała się w ostatnich latach streptomycyna. Zastosowano ją również w leczeniu gruźlicy narządów rodnych kobiety. Jakkolwiek brak dotąd obszernych sprawozdań statystycznych, z których można by wyciągnąć pewne wnioski, nie ulega wątpliwości, że nawet w przypadkach zaniedbanych streptomycyna powstrzymuje rozwój choroby, a czasami jest przyczyną wybitnego polepszenia się stanu zdrowia, tak że bezsprzecznie można ją dziś uważać za najskuteczniejszy środek pomocniczy w obowiązujących metodach leczenia gruźlicy ginekologicznej. Chcąc uzyskać najlepsze wyniki leczenia streptomycyną gruźlicy części rodnych kobiety należy zawsze brać pod uwagę: a) ogólny stan chorej (przebieg ciepłoty ciała, waga ciała, apetyt i czas trwania choroby), b) rozprzestrzenienie się sprawy gruźliczej, obejmującej nie tylko części rodne, lecz również inne narządy ustroju (płuca, nerki itd.),

Read More

ZASTOSOWANIE LECZNICZE U MĘŻCZYZN

Gonadotropiny mają 3 główne zastosowania w leczeniu zaburzeń czynności gonad męskich: 1) leczenie substytucyjne przy hipogonadyzmie hi- pogonadotropowym, 2) leczenie oligozoospermii, 3) leczenie zaburzeń zstępowania jąder.

Read More

GRUPY LEKÓW MAJĄCE WPŁYW NA CIĄŻĘ

– A. Leki uspokajające i nasenne (np. barbiturany, diazepam) powodują depresję oddechową płodu stosowane dłużej mogą powodować zahamowanie rozwoju płodu, krwawienie.

– B...

Read More

Czynniki powodujące utratę sił żywotnych u kobiety

Do drugiej grupy trzeba zaliczyć: a) zanik macicy przedwczesny z powodu przedwczesnego przekwitania b) usunięcie macicy lub obu jajników przy zabiegu operacyjnym c) zarośnięcie światła macicy po przyżeganiu lub naświetlaniu promieniami Rtg d) zniszczenie tkanki jajnikowej wskutek rozwoju guzów jajników po obu stronach (rak, mięsaki).

Wszelkie czynniki powodujące utaytca sil żywotnych kobiety w następstwie chorób ostrych i przewlekłych oraz wyczerpania fizycznego i nerwowego powodują zwykle czasowe zatrzymanie miesiączek. Czynność gruczołów płciowych jest w takich przypadkach przejściowo zbędna dla ustroju i dlatego zostaje zatrzymana jako jedna z pierwszych wraca ona, z chwilą kiedy ustrój się wzmocni.

Read More

Nakłucie torbieli

Nakłucie torbieli nie jest dziś również stosowane nawet w celach rozpoznawczych, gdyż można je zastąpić wykonanym w znieczuleniu miejscowym pióbnym otwarciu brzucha małym cięciem między spojeniem łonowym i pępkiem. Nakłucie od strony pochwy (zatoki Douglasa) w celach rozpoznawczych wchodzi natomiast niekiedy w rachubę (podejrzenie na krwistek pozamaciczny, ropień jamy Douglasa itp.).

Read More

ROLA FIZJOLOGICZNA ALDOSTREONU

Jak to widać na ryc. 14 nerkowy układ renina-angiotensyna jest układem sprzężenia zwrotnego. Czynność tego układu leży u podstaw tzw. sprzężenia kłębkowo-kanalikowego. Przy spadku ciśnienia perfuzyjnego kłębka (w następstwie którego zmniejsza się przesączanie kłębkowe) lub zwiększeniu stężenia jonów Na+ lub CI” w płynie kanalika dalszego, lub też przy zwiększeniu napływu płynu do kanalika dalszego, wydzielanie reniny się zwńększa (w następstwie aktywacji baroreceptorów naczynia doprowadzającego lub chemoreceptorów plamki gęstej). Zwiększenie wydzielania reniny „uruchamia” powstawanie angiotensyny I, z której uwalnia się angiotensyna II, wykazująca działanie nerkowe i pozanerko- we.

Angiotensyn...

Read More

Rak kanału szyjki macicznej

Rak kanału szyjki macicznej. W przypadkach tych część pochwowa robi zrazu wrażenie prawidłowej, gdyż nowotwór wychodzi ze śluzówki kanału szyjki. W miarę dalszego rozwoju raka kanał szyjki zostaje poszerzony, a szyjka rozdęta, jakkolwiek ujście zewnętrzne bywa jeszcze przez długi czas zamknięte. Ponad szyjką, w miejscu odpowiadającym części nadpochwowej, wyczuwa się po pewnym czasie przez sklepienie pochwy stwardnienie tkanek wskutek rozwijającego się w tym kierunku nacieku. Do zajęcia tkanki łącznej przymacicza dochodzi w tej postaci raka już bardzo wcześnie.

Read More

Zakrzepy żył miednicy małej

Niedorozwój układu tętniczego idzie nierzadko w parze z niedorozwojem narządów płciowych kobiety, czym tłumaczy się występowanie u takich kobiet spóźnionego pokwitania, a potem skąpego miesiączkowania i bólów podczas miesiączek. Z drugiej jednak strony u dziewcząt z niedorozwojem tętnic trafiają się względnie często także krwawienia okresu pokwitania (menorrhagiae pubertatis).

U kobifet starszych wykazujących nadciśnienie, zwłaszcza na tle arteriosclerosis, przychodzi dość często do obfitych krwawień miesiączkowych. Zmiany miażdżycowe występują czasem w naczyniach macicy wcześniej niż w innych częściach ciała, zwłaszcza u kobiet, które rodziły wiele razy. Silne krwawienia maciczne (apoplexia uteri) mogą w takich przypadkach powodować duże straty krwi.

Read More

NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA I CHOROBA POSUROWICZA

Reakcje alergiczne po penicylinie mieszczące się w typie II mają charakter cytotoksyczny. Objawem tego typu reakcji jest niedokrwistość hemolityczna. Penicylina osadza się na błonie komórkowej krwinek czerwonych, w wyniku czego tworzą się kompleksy penicyloilo-l-polilizyna – krwinka czerwona – białko. Przeciwciała w klasie IgGt przeciw tym kompleksom wiążą dopełniacz i powodują liżę krwinek czerwonych.

Ten typ rea...

Read More

Rak przedinwazyjny część 2

W rozwoju raka przedinwazyjnego rozróżnia się trzy etapy. Dla pierwszego etapu znamienne jest szerzenie się procesu na powierzchni śluzówki zarówno części pochwowej, jak i kanału szyjki. W okresie drugim przychodzi do wnika lia nabłonka do gruczołów śluzowych, bez przerwania

– 439 jednak błony podstawnej i objawów naciekania tkanki, W trzecim okresie rak przedinwazyjny przekształca się w typowego raka tworzącego naciek. Między poszczególnymi etapami raka przed- inwazyjnego (okres I i II) oraz naciekającego (okres II i III) mija zazwyczaj 5-6 lat.

Jest rzeczą pewną, że w kolposkopie o wiele wcześniej niż gołym okiem wykazać można wspomniane wyżej stany przcdrakowe. Stwierdzić można również bardzo wcześnie wvsepki prawdziwego raka. Utkanie rakowe, przedstawiające się w tym czasie nie uzbrojonym oczom nieraz jako zwyczajna nadżerka części pochwowej, wykazuje w kolposkopie nierówności, odznacza się żółtawą barwą i wybitnym rozwojem sieci naczyń włosowatych. Drobn...

Read More

SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM TRZONU MACICY

Pominąwszy pęknięcia trzonu macicy w przebiegu nieprawidłowych porodów oraz okaleczenia będące następstwem nieodpowiedniego postępowania w czasie pewnych zabiegów położniczych – przebicia ściany macicy mogą się niekiedy przytrafiać podczas wyłyżeczkowania (excochleatio uteri) lub rozszerzenia szyjki macicy (dilatatio cewicis), szczególnie łatwo, jeśli macica jest mała, a trzon jej silnie zgięty wobec szyjki (retrofleńo, hyperantefiexio)t a także jeśli ściana narządu jest rozmiękła i roz- pulchniona wskutek stanu zapalnego lub rozwijającego się nowotworu złośliwego.

Jakko...

Read More