Daily Archives 3 lutego 2015

Cechy kliniczne raka szyjki macicznej

Częstość występowania. Jakkolwiek etiologia raka jest dotąd nie znana, liczne spostrzeżenia i statystyki kliniczne zdają się przemawiać za tym, że pewne warunki sprzyjają jego rozwojowi. W związku z powstawaniem tego schorzenia trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę wiek kobiet i liczbę przebytych przez nie porodów.

Read More

Koncepcja normy ilościowej – ciąg dalszy

Ostatecznym układem odniesienia, decydującym o rozpoznaniu normy lub patologii w zakresie wydolności seksualnej człowieka, jest – podobnie jak w przypadkach oceny normy jakościowej – układ partnerski. Jeśli mężczyzna ma duże potrzeby seksualne, które korelują z dużą wydolnością społeczną, uznaje się je za mieszczące się w granicach normy – w ujęciu jednostkowym. Jeśli kobieta ma małe potrzeby seksualne, na tle ogólnej małej wydolności i niskiego napędu psychoruchowego, wówczas również uznajemy je za mieszczące się w granicach normy. Jednakże jeśli ci ludzie dobiorą się ze sobą, wówczas ich współżycie może być dysharmoniczne, gdyż wzajemnie mogą u siebie nie akceptować siły potrzeb seksualnych (kobieta nie będzie akceptować zbyt dużych – z jej punktu widzenia – potrzeb seksualnych mężczyzny,, a mężczyzna nie będzie akceptował zbyt słabych – z jego punktu widzenia – potrzeb seksualnych kobiety). Wówczas okaże się, że powstał patologiczny układ partnerski poprzez dobór dwojga osobników, z których każdy – w ujęciu indywidualnym – może się mieścić w granicach normy.

Jak z powyższego wynika, rozpatrywanie granic normy l...

Read More