Daily Archives 4 lutego 2015

Stosowanie hormonów rujowych

Jest dziś zupełnie możliwe stałe dostarczanie kobietom takich ilości hormonów płciowych, jakie odpowiadałyby ilościom wytwarzanym przez jajniki. W praktyce jednak konieczność ta nie zachodzi. Zwykle stosuje się dawki mniejsze.

Stosowanie hormonów rujowych w przypadkach ciężkich zaburzeń natury ogólnej po wytrzebieniu polega – teoretycznie rzecz biorąc – na wprowadzaniu dawek odpowiadających l oooo jedn. mysich estronu lub i mg estradiolu. Wobec tego, że działanie tych środków leczniczych utrzymuje się w ustroju przeciętnie do io dni, wystarczyłoby wstrzyknięcie dawki nic przekraczającej 100000 jedn. mys. estronu lub io mg estradiolu co io dni, a i te wstrzyknięcia mogłyby wobec falowego przebiegu cyklów miesięcznych w okresie dojrzałości płciowej ulec na krótki czas przerwie po jakichś czterech tygodniach. Postępując ...

Read More

Jaskra

Kiedy jaskry się nie leczy, wzrok stopniowo się pogarsza. Najpierw zaczynają się kłopoty z przystosowaniem oczu do ciemności, np. do ciemnej sali kinowej po wejściu tam z pełnego słońca. Mogą też pojawiać się tęczowe otoczki dookoła źródeł jasnego światła, a obraz może być zamazany albo zachodzić mgłą. Następ-ny etap to

Read More