Daily Archives 11 lutego 2015

Biochemiczne podłoże popędu seksualnego

Międzymózgowie spełnia też rolę wewnątrzwydzielniczą. Wydziela neurosekretyny, które pobudzają czynność wewnątrzwydzielniczą przysadki mózgowej. Biochemiczne podłoże popędu seksualnego stanowią hormony seksualne, a zwłaszcza androgeny. Istnieje pewna zależność między ilością androgenów w organizmie a siłą popędu seksualnego. Ilość wydzielanych androgenów przed okresem dojrzewania jest niewielka – wzmaga się ona wydatnie w okresie dojrzewania (w tym samym czasie ulega wybitnemu nasileniu potrzeba seksualna, zwłaszcza u mężczyzn). Poziom produkowanych androgenów jest największy około 20 roku życia, potem powoli opada do około 50 roku życia. Od tego wieku poziom hormonów zmniejsza się w tempie znacznie szybszym. Poziom androgenów u kobiet jest o około !/.i niższy niż u mężczyzn. Pewien poziom androgenów jest konieczny do występowania prawidłowych reakcji seksualnych, a więc i do rozwoju emocjonalno-seksualnego. Kastracja osobnika płci męskiej dokonana przed okresem dojrzewania doprowadza do tego, że dojrzewanie w ogóle nie następuje, ponieważ do zwyżki poziomu androgenów w okresie dojrzewania przyczyniają się głównie androgeny wydzielane w jądrach. Nie dochodzi więc do należytego rozwoju całego organizmu oraz narządów płciowych. Nie nasila się też – w typowy dla okresu dojrzewania sposób – potrzeba seksualna. Wszelkie reakcje człowieka, a więc i reakcje emocjonalne, pozbawione zostają komponentu seksualnego (lub też jest on tak słaby, że trudno go dostrzec), przez co mają one charakter aseksualny. Kastracja dokonana po okresie dojrzewania obniża znacznie siłę reakcji seksualnych, lecz zazwyczaj nie wygasza ich całkowicie. Tłumaczy się to tym, że androgeny w okresie dojrzewania „uwrażliwiły” mózg na bodźce seksualne w ten sposób, że pewne reakcje seksualne mogą wystąpić nawet bez wydzielania odpowiednich ilości androgenów. Obniżenie się siły potrzeby seksualnej jest przy tym odwrotnie proporcjonalne do stopnia rozwoju psychicznego człowieka. Im wyższy stopień rozwoju psychiki, tym słabszy jest efekt kastracji.

Read More

NIEPRAWIDŁOWOŚCI CHROMOSOMALNE

Nieprawidłowości chromosomalne – zarówno nierozdzielność, jak utrata w anafazie – powstałe w komórkach płciowych męskich lub żeńskich powodują, że nowo powstała zygota wykazuje nadmiar lub brak chromosomu, tak więc nieprawidłowość taką określamy odpowiednio jako monosomię lub trisomię. Jeżeli natomiast nierozdzielność lub utrata w anafazie nastąpią po zapłodnieniu komórki jajowej, to powstaje tak zwana mozaikowość chromosomalna. Istnieją wtedy w jednym ustroju dwie lub kilka linii komórkowych, z których każda ma inną liczbę chromosomów. W wyniku utraty w anafazie powstaje mozaika z jedną tylko nieprawidłową linią komórkową. Jeśli na przykład utracony zostanie jeden z chromosomów płciowych, to w ustroju powstaje mozaika z jedną nieprawidłową linią komórkową, co daje w rezultacie mozaikę 45,X/46,XX lub 45,X/46,XY. Natomiast w wyniku nierozdzielności w okresie zarodkowym powstaje mozaika z dwiema lub więcej nieprawidłowymi liniami komórkowymi.

Aberracje c...

Read More