Daily Archives 12 lutego 2015

Indukowanie efektu cytotoksycznego makrofagów

Ponieważ produkcja różnego typu specyficznych przeciwciał zachodzi w organizmie biorcy istnieją wszelkie dane ku temu, aby przypuszczać, że do efektu tego może dojść również przy odrzucaniu przeszczepu.

W nacieku allogenicznego przeszczepu skóry obecne są w dużych ilościach makrofagi. Dotychczasowe doświadczenia

Read More

Lymphogranuloma inguinale

Lymphogranuloma inguinale (morbus Nicolas Favre), Jest to choroba zakaźna, która polega na powstaniu w io-28 dniach po zakażeniu owrzodzenia lub też drobnego pęcherzyka u wejścia do pochwy lub na wargach sromowych. Owrzodzenie to przypomina często z wyglądu wrzód miękki. Goi się ono najczęściej w ciągu dwóch tygodni. Po upływie tygodnia lub nawet kilku tygodni występuje obrzęk gruczołów pachwinowych, któremu towarzyszą nieraz bardzo silne bóle. Gruczoły chłonne ulegają zropieniu, po czym rozpoczyna się proces chorobowy, polegający na tworzeniu się przetok. Ten drugi etap schorzenia nie jest jednak regułą. Trzeci etap pod względem klinicznym przedstawia się rozmaicie. Zwykle dochodzi do powstania uleus vulvae et ani (esthiomene), lecz również może pojawiać się słoniowacina sromu. Niekiedy w toku tego stadium choroby dochodzi do zblizno- wacenia prostnicy wskutek rozległych nacieków w obrębie tkanki łącznej przymacicza.

Read More

Carcinoma cervicis

Nabłonek szyjki macicznej cechuje bowiem wybitna skłonność do przeobrażenia (metaplasia), co odnosi się nie tylko do komórek nowotworowych, lecz także do komórek w okresie przed wystąpieniem raka (stadium praecancerosum). Należy przyjąć, że carcinoma cervicis powstaje wskutek naruszenia równowagi nabłonkowej na pograniczu nabłonka walcowatego kanału szyjki oraz nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej i że istotną przyczyną jego rozwoju jest ta właśnie zmiana nabłonka – właściwego dla danej części szyjki – na nietypowy. Z tego względu jest też nieraz trudne do stwierdzenia badaniem makroskopowym i mikroskopowym, czy punktem wyjścia nowotworu był nabłonek płaski, czy też walcowaty. Jest bowiem...

Read More

Śmiertelne zakłócenia rytmu serca

U Andiego odkryto po śmierci zgrubienia włókien mięśniowych w przegrodzie serca, ścianie odzielającej lewą stronę serca od prawej. Stan ten, zwany asymetrycznym przerostem przegrody, może się wiązać ze śmiertelnymi zakłóceniami rytmu serca. Jedynym sygnałem istnienia tej wady jest obecny od urodzenia szmer w sercu.

Read More

Powstanie błony białawej jajnika

Guzy niewielkich rozmiarów mają wyraźną łącznotkankową osłonkę, która powstała z błony białawej jajnika. W miarę postępu proces rakowy zajmuje jednak i niszczy tę osłonkę, wskutek czego nowotwór może swobodnie przenieść się na otrzewną jamy brzusznej.

Na przekroju raka rdzeniastego, a więc mającego słabo rozwinięte podścielisko łącznotkankowe, stwierdza się szarożółtawą masę nowotworową, a w niej ogniska rozmię- kania i miejsca, w których doszło do śródmiąższowych wylewów' krwi. Ogniska te zależnie od czasu trwania wylewów mają barwę czerwoną, brunatną lub żółtawą. Duże przestrzenie guza składają się z wielokształtnych komórek nabłonkowych, w których występują czasami zmiany wsteczne. Rak włóknisty jest natomiast bardzo twardy, a na przekroju może niekiedy przypominać mięśniaka.

– b) Rak wtórny (cystadenoma carcinomatodes). Jest to odmiana pierwotnie łagodnego torbielako-gruczo- laka surowiczego, którego część uległa przemianie w nowotwór złośliwy. Na pi...

Read More