Daily Archives 13 lutego 2015

Syntetyczne ciała rujopędne

Ponieważ wszystkie naturalne ciała rujopędne ulegają procesom utleniającym w przewodzie pokarmowym (i w wątrobie), podawanie ich doustnie jest mniej skuteczne. Należy przypuszczać, że u zwierząt wyższych tylko dziesiąta część doprowadzonych w ten sposób ciał rujopędnych zostaje wyzyskana, gdyż nawet najskuteczniej działający z nich alfa-estradiol ulega w wątrobie szybkiej przemianie i wydaleniu w żółci.

W ostatnich czasach ciała rujopędne naturalne zastępuje się coraz częściej związkami syntetycznymi o podobnym działaniu (np. stilbestrol, hexestrol itd.). Na ogól syntetyczne ciała rujopędne są gorzej znoszone przez ustrój i mogą powodować niekiedy zaburzenia żolądkowo-jelilowe, mają jednak tę zaletę, że stosuje się je głównie doustnie.

Znaczenie hormonów płciowych żeńskich i rola, jaką odgrywają w ustroju w innych, odrębnych narządach ustroju. Zmiany te mają charakter pobudzający lub hamujący.

Read More

Zabieg Emmeta

Klasyczną operacją stosowaną do dziś dnia celem odtworzenia prawidłowej części pochwowej jest zabieg Emmeta. Operacja ta polega na okrwawieniu brzegów pękniętych warg szyjki i po wydęciu części zbliznowaciałych na zeszyciu ich z sobą.

Szwy zakłada się od górnego kąta rany ku ujściu zewnętrznego kanału szyjki, najpierw po jednej, potem po drugiej stronie (na każdą stronę przypada 3-4 szwy). Należy uważać, aby szew objął całą okrwawioną powierzchnię, w przeciwnym bowiem razie dochodzi do następowych krwawień, które wymagają zakładania szwów dodatkowych. Do zeszycia rany używa się katgutu.

Czasami znów w przypadkach obustronnego pęknięcia szyjki lepiej zeszyć tylko jedną stronę, jeśli jedno rozdarcie jest bardzo głębokie, a drugie płytkie.

Read More