Daily Archives 18 lutego 2015

Potrzeby nałogowe

W myśl definicji Światowej Organizacji Zdrowia nałóg występuje wówczas, gdy pojawia się trudne do odparcia dążenie do wprowadzenia do ustroju określonych substancji chemicznych, a więc następuje psychiczne, a niekiedy i fizjologiczne uzależnienie się od tej substancji.

Read More

Czym jest felatio?

Fellatio – całowanie prącia. u Cunnilingus – całowanie sromu. wydzielina preejakulacyjn a u 25% mężczyzn, a lubricatio vaginale27 u 28% kobiet, erekcja o 86% mężczyzn oraz „napięcie” w okolicy narządów płciowych u 65% kobiet, a w okolicy piersi u 9% kobiet, wytrysk nasienia u 4% mężczyzn, natomiast orgazm nie wystąpił u żadnej badanej kobiety.

Bardzo ważne prak...

Read More

Tworzenie się ognisk ropnych

Im więcej przestrzeni wypełnionych wiotką tkanką łączną (spatium praewsicale, spatia paravesicalia, spatium pararectale sin. et dextr. itd.) zostaje objętych chorobą. Ponieważ tkanka łączna wypełniająca boczną i górną część miednicy pozostaje w łączności z tkanką łączną przedniej ściany brzusznej, z tkanką pozamiedniczą (przez otwór zasłonowy), z tkanką tłuszczową wzgórka łonowego (za pośrednictwem więzadła obłego), z tkanką tłuszczową nerki (za pośrednictwem moczowodów, którym towarzyszy) itd., występowanie procesów ropnych w tych okolicach jest rzeczą możliwą. Należy jednak podkreślić, że do utworzenia się dużych ognisk ropnych dochodzi przez połączenie się rozmieszczonych w zakażonej tkance ognisk mniejszych, przy czym może się zdarzyć, że nie cała przestrzeń zajęta pierwotnie procesem zapalnym ulega zropieniu,

Read More

Drobina hormonu pęcherzykowego

Okazało się, że miał słuszność, bo drobina hormonu pęcherzykowego ma ten sam cyklopentano-fenantrenowy układ, jak sterole i kwasy żółciowe. 1 mg oestronu odpowiada 10.000 j. m.

Read More

TERMOTERAPIA CZĘŚĆ 2

Leczenie suchym ciepłem przeprowadzamy za pomocą termoforów, ogrzanego w specjalnie zbudowanych przyrządach powietrza oraz naświetlania lampami, wytwarzającymi dużo promieni ciepłych (np. SolIux, Spektrosol). Ta ostatnia metoda ma pewną wyższość nad metodą leczenia ogrzanym powietrzem, gdyż nie wywołuje potów, naświetlanie odbywa się bowiem nie w przyrządach zamkniętych, ale w warunkach umożliwiających regulowanie ciepłoty skóry' przez jej stopniowe oddawanie.

Naświetlanie lampą „Sollux“ odbywać się musi w ten sposób, aby promienie świetlne padały na obnażony brzuch pacjentki prostopadle, a więc z góry. Czas trwania naświetlania wynosi przeciętnie 15 minut, ale zależy – rzecz prosta – od odległości lampy od skóry. Zasadą dawk...

Read More