Daily Archives 22 lutego 2015

Mięśniaki macicy są guzami litymi

Jeśli zdarzy się jednak, że nowotwory te rozwiną się w macicy w większej liczbie, wtedy żaden z nich nie odznacza się szczególną wielkością.

Ponieważ mięśniaki są guzami litymi, a urastają niekiedy do dużych rozmiarów, mogą uciskać na tkanki i narządy sąsiadujące z macicą i powodować w nich wtórne zmiany. Zmianom wtórnym ulegają jednak i same guzy dzięki swoistym warunkom anatomicznym. We wczesnym bowiem okresie swego rozwoju zamknięte są jakby w torebce, z której naczynia krwionośne przechodzą do wnętrza guza. Tym się tłumaczy, że obwodowe części nowotworu są zawsze lepiej zaopatrzone w krew niż leżące w jego środku, a te ostatnie tym samym-jako gorzej odżywione – łatwiej ulegają rozmaitym procesom wstecznym.

Jakko...

Read More

Giese i jego praca

Na tle tej refleksji wybitnego filozofa narzuca się myśl, że, być może, u podłoża karnych przepisów seksualnych, mających ponoć chronić kanony „moralności”, „obyczajności” itd., legły właśnie te rozliczne zakazy, tabu, które przesączając się do obiegowych systemów wartości, a raczej do przeciętnych poglądów ludzi, zostały w rezultacie uświęcone sankcjami represji karnej. A w istocie te zakazy, uświęcone przez tysiąclecia „tabu”, są w przeważającej większości nie tylko reliktami zamierzchłej przeszłości, ale i przejawami przesądów, fikcji, zakłamań, hipokryzji, które gęstą warstwą przesłaniają treść tych zakazów.

Szcze...

Read More

Aspiryna

Tradycyjny prezent dla szefa, przywożony z podróży służbowej, nie krótszej niż dziesięć dni, do jednego z krajów posługujących się wolno wymienialną walutą, zwłaszcza jeśli przed wyjazdem, w przystępie szczerości, szef ujawnił, że coś go łamie w kościach i nie wie, czy nie ma nawet gorączki.

Read More