Daily Archives 24 lutego 2015

Ropniak macicy

Nowotwór szerzy się również drogą naczyń chłonnych, ale proces ten odbywa się znacznie powolniej niż w przebiegu raka szyjki macicy. Naczynia chłonne, zaopatrujące trzon macicy, łączą się częściowo za pośrednictwem więzadla obłego z węzłami chłonnymi pachwinowymi, częściowo zaś z węzłami lędźwiowymi, położonymi wzdłuż tętnicy głównej, do których zdążają w górnym odcinku więzadla i szerokiego obok jajowodów i jajników, a potem razem z naczyniami krwionośnymi jajnika. Węzły te w pierwszych okresach choroby z reguły nie są zajęte i dopiero znacznie później można w nich stwierdzić przerzuty. W okresie końcowym raka trzonu zdarzają się jednak, jak i w raku szyjki, przerzuty odLgłe, najczęściej w wątrobie, w sieci, w nadnerczach, w płucach, w kościach, a nawet w skórze.

Niezbyt rzadko przerzuca się rak trzonu do jajników, wyjątkowo natomiast do jajowodów. Gdy rozwój raka trzonu jest już w całej pełni, jego cząstki opadające siłą ciężkości w świetle przeżartych naczyń limLtycznych mogą ulec przeszczepieniu w

Read More

Receptory czuciowe

W skórze człowieka znajdują się receptory odbierające informacje o środowisku otaczającym organizm. Informacje te związane są z oddziaływaniem przede wszystkim bodźców wywołujących wrażenia dotykowe, bólu, ciepła i zimna, dlatego mówi się o receptorach dotyku, bólu, ciepła i zimna, które razem tworzą czucie powierzchniowe (skórne). Oprócz nich istnieją receptory czucia głębokiego: proprioreceptory, dostarczające informacji z narządu ruchu oraz interoreceptory, dostarczające informacji z narządów wewnętrznych i całego środowiska wewnętrznego ustroju. Receptory czuciowe są nierównomiernie rozmieszczone w skórze człowieka. Dotyczy to zarówno poszczególnych rodzajów czucia, jak i tego samego rodzaju czucia. Większe skupiska receptorów danego czucia w skórze tworzą strefy skórne szczególnie wrażliwe na działanie odpowiednich bodźców.

Read More

Preben Hertoft i jego praca – ciąg dalszy

„So many maidens with child And wylfully begylde So many women blamed And righteously defaimed And so little ashamed Sawa I never” . Jednak cytat nie jest dowodem, choć można takie cytaty znaleźć w epokach znacznie dawniejszych. Tenże Hertoft dostarcza innych jeszcze dowodów pisząc: „Posiadamy w Danii rozmaite materiały (historyczne zapisy i sprawozdania, wypisy z ksiąg kościelnych, teksty sądowe i praw-

W wol...

Read More