Daily Archives 7 sierpnia 2017

Materiałoznawstwo

W nauczaniu wyodrębniła się już propedeutyka stomatologiczna jako przedmiot wprowadzający do poznawania wszystkich innych działów. Należą tu wstępne wiadomości — począwszy od historii stomatologii aż po dane z anatomii, histologii i fizjologii narządu żucia. Ponadto znajdują się tu informacje dotyczące gabinetu i pracowni stomatologicznych, sprzę- tu i instrumentarium wraz z zasadami jego konserwowania i sterylizacji.

Read More