Daily Archives 13 sierpnia 2017

Przedawkowanie związków blokujących receptory p-adrenergiczne

Praktolol okazał się jednak bardzo skuteczny i całkowicie bezpieczny jako lek interwencyjny, stosowany dożylnie w celu przerwania częstoskurczu komorowego. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w częstoskurczu towarzyszącym ostremu zawałowi mięśnia sercowego podaje się w tych stanach 5 – 20 mg praktololu dożylnie.

Amlod...

Read More