Dziecko ze stopą wydrążoną

Dziecko ze stopą wydrążoną nieutrwaloną należy zaopatrzyć w specjalne obuwie ortopedyczne, które ułatwi chodzenie. We wczesnym wieku dziecięcym i młodocianym zabiegi operacyjne na stopie dają dobre wyniki. Polegają one na przywróceniu stopie równowagi sił mięśniowych przez przeszczepienie ścięgien. U dorosłych konieczne już są operacje kostne.

Read More

WTÓRNIE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE STAWÓW

-0 przedłużonym działaniu w ilości 1 2-0-0 -0-0-0 j. 1 X na miesiąc lub 6-0-0 -0-0-0 j. 1 X na 2 tygodnie. Można podawać również penicylinę w tabletkach 2—3 X na dobę po 1-0-0 -0-0-0 j. Biorąc pod uwagę, że 5-0% nawrotów występuje do 5 lat po ostrym rzucie choroby postępowanie zapobiegawcze trwa 5 lat, a niektórzy przedłużają je nawet do okresu przekwitania. Akcję zapobiegawczą prowadzić należy przez cały rok. Ważnym momentem jest usunięcie źródeł zakażeń będących siedliskiem paciorkowców. Zabiegi operacyjne, jak usunięcie migdałków lub chorych zębów, przeprowadza się w okresie uspokojenia choroby pod osłoną penicyliny.

Read More

Skrzywienie boczne

Skrzywienie boczne w przebiegu krzywicy powstaje przez nawykowe trzymanie dziecka w jednej pozycji, np. przez noszenie stale na lewej kończynie górnej. Leczenie krzywicy i równoczesne stosowanie łóżeczka gipsowego wyrównują deformację. Zapobiega się tym skoliozom przez unikanie niewłaściwych pozycji (przedwczesnego sadzania dziecka), przez częste ułożenie dziecka na brzuchu i poprawne noszenie go prosto przed sobą — twarzą w twarz — z nóżkami w odwiedzeniu.

Read More

ODOSOBNIONE ZABURZENIA CHRZĄSTKI ROSNĄCEJ

Biodro szpotawe (coxa vara). Mówimy o szpotawym ustawieniu biodra, jeśli kąt szyjkowo-trzonowy zbliża się do 9-0° lub staje się ostry. Rzadziej jest ono sprawą wrodzoną, częściej jest wynikiem krzywicy. We wczesnym dzieciństwie wymaga ono różnicowania z wrodzonym zwichnięciem stawu biodrowego. W obu schorzeniach chód bywa kacz- kowaty i lordoza. lędźwiowa jest zwiększona. Radiogram wyjaśnia sprawę.

Read More

Oiów, Phenacetyna, Phenotiazin

Oiów i jego sole – Objawy: nudności, wymioty, biegunka często krwawa, zawroty głowy, zaburzenia wzroku i słuchu. Białkomocz, krwiomocz, spadek ciśnienia krwi, u kobiet ciężarnych poronienie.

Lecze...

Read More

Dziecko może się zakazić gruźlicą

Dziecko może się zakazić gruźlicą w każdej chwili swego życia. W większości przypadków niemowlę zakaża się od człowieka chorego na gruźlicę płuc. Najczęściej jest to ktoś z bliższego lub dalszego otoczenia dziecka. Źródłem zakażenia może być również chore niemowlę znajdujące się na tej samej sali (np. w szpitalu lub żłobku). Duże znaczenie dla dalszego losu dziecka ma również to, czy zakażenie było jednorazowe, czy też powtarzało się dodatkowo (superinfectio), oraz czy wywołała je mała (micioiniectio), czy duża liczba prątków. Jasne jest, że zakażenie masowe dużą liczbą prątków, tym bardziej wielokrotne, jest szczególnie niebezpieczne. Ilustracją wpływu zakażającej dawki prątków są wyniki dochodzeń w sprawie nieszczęśliwych szczepień noworodków w Lubece w r. 193-0. Wówczas to, zależnie od liczby zjadliwych prątków gruźlicy w poszczególnych seriach, różne były następstwa takiego zakażenia dzieci: np: na 19 dzieci szczepionych jedną serią fatalnej szczepionki zmarło na gruźlicę 18, na 24 dzieci szczepionych inną serią zmarło 17, a 5 ciężko zachorowało, gdy na- tomiast na 2-0 dzieci szczepionych jeszcze inną serią żadne nie zmarło, a dzieci miały tylko nieznaczne objawy chorobowe, albo nawet nie miały ich wcale.

Read More

Boczne skrzywienie w górnej części piersiowej

Boczne skrzywienie w górnej części piersiowej może pozostawać w związku z kręczem karku, którego wczesne leczenie zapobiegnie powstawaniu skoliozy.

Read More

Nawroty płonicy

Nawroty płonicy są na szczęście zjawiskiem rzadkim i występują między 3 a 6 tygodniem. W pewnej liczbie przypadków są one spowodowane wtórnym zakażeniem typem paciorkowca hemolizującego odmiennym serologicznie, w innych natomiast nawrót bywa wywołany przez ten sam zarazek, który pierwotnie spowodował płonicę. Nawrót może dać obraz powtórny pierwszego okresu ze wszystkimi objawami, albo też zjawiają się poszczególne objawy, jak zapalenie migdałków (angina postscarlatinosa), zapalenie węzłów chłonnych (lymphadenitis postscarlatinosa) i inne.

Read More

DUR BRZUSZNY

Dur brzuszny (typhus abdominalis) jest ostrą, zaraźliwą chorobą zakaźną wywołaną przez pałeczki Browicza-Ebertha, w której głównym siedliskiem zmian jest aparat chłonny jelit cienkich, a w przebiegu klinicznym najistotniejszymi objawami są: długotrwała wysoka gorączka, zaburzenia świadomości i względne zwolnienie tętna, dalej różyczka i powiększenie śledziony. Już w opisach Hipokratesa niektórzy dopatrują się wzmianki o durzę brzusznym. Opisy obrazu klinicznego pochodzą dopiero z XVII wieku (Willis, Baglivi), a zmiany anatomopatologiczne opisane były dokładniej w XIX wieku.

Read More

Boczne skrzywienie kręgosłupa

Boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis). W prawidłowych warunkach kręgosłup nie wykazuje bocznych odchyleń do pionu. Każde więc boczne skrzywienie jest objawem patologicznym. Oznaczamy skoliozy według strony wypukłej łuku wygięcia, np. skolioza piersiowa w prawor jeśli szczyt największego wypuklenia mieści się w obrębie części piersiowej, a wypukła strona łuku skierowana jest ku stronie prawej chorego. Przyczyną choroby mogą być zmiany w samych kręgach, nieprawidłowość układu mięśniowego lub nerwowego oraz zaburzenia statyki. Ustalenie przyczyny jest nieodzownym warunkiem powodzenia ewentualnych zabiegów leczniczych.

Read More

Kręcz karku nabyty (torticollis acąuisila)

Kręcz karku pojawiający się później, w dzieciństwie lub wieku dorosłym, może mieć tło rozmaite^ jak np. gruźlicę lub schorzenie reumatyczne kręgów szyjnych, wadę wzroku lub słuchu, zapalenie węzłów chłonnych szyjnych, stan zapalny lub skurcz mięśni, blizny skórne, nip. po oparzeniu, histerię i inne. Leczenie choroby podstawowej jest zarazem leczeniem objawowego kręczu karku.

Read More

Nadmierne pochylenie miednicy

Nadmierne pochylenie miednicy wywołuje wyrównawcze zwiększenie lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej. Jeśli do tego dołączy się opuszczenie łopatek i podanie ich do przodu wskutek osłabienia mięśni szyjnych i grzbietowych, umocowujących łopatkę, to mamy obraz okrągłych pleców.

Read More

WADY UJAWNIAJĄCE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM DZIECIŃSTWIE

Wady postawy. Dobra postawa jest wyrazem należytej koordynacji układu więzadłowo-mięśniowego oraz nerwowego układu ośrodkowego z równocześnie prawidłowo zbudowanym kośćcem. U osobnika z dobrą postawą pion rzucony z wyrostka sutkowatego za uchem przechodzi przez środek barków i bioder, środek kolana i tuż przed stawem skokowym. W takiej pozycji głowa znajduje się tuż nad tułowiem, klatka piersiowa jest wypuklona, brzuch wciągnięty, wygięcia kręgosłupa o normalnych wychyleniach, miednica ma pochylenie prawidłowe, kolana i stopy są ustawione pod normalnymi kątami. W pewnych granicach sylwetka osobnika z dobrą postawą zmienia się z czasem zależnie od tuszy i od wieku.

Read More