Daily Archives 8 lipca 2014

Martwice aseptyczne

Wystąpienie wyżej podanych wyraźnych cech schorzenia poprzedza okres zmian wstępnych, cechujący się nieznacznym przesunięciem i okręcaniem główki, widocznym na zdjęciach bocznych. Ból często po stronie wewnętrznej kolana, nieznaczne ograniczenie odwodzenia i skrę-

Read More