Monthly Archives Listopad 2014

Szybkie i bezbolesne wyleczenie

Jak już wspomniano, moda na tzw. szybkie i bezbolesne wyleczenie znajduje wielu wdzięcznych odbiorców wśród osób dotkniętych bólami krzyża, zrażonych brakiem poprawy pod wpływem leczenia specjalistycznego. Leczenie specjalistyczne zawsze połączone jest z jakimiś niewygodami, ograniczeniami lub nawet bólem (np. leżenie w łóżku, noszenie gorsetu, branie zastrzyków itp.). Nic też dziwnego, że wiele osób chętnie poddaje się prymitywnym i wręcz humorystycznie, w sensie naukowym, uzasadnianym zabiegom „nastawiania” kości i stawów miednicy oraz kręgosłupa. Wiele osób skłonnych jest dopatrywać się w tych zabiegach cech cudownego uzdrowienia. W przypadku jednoczesnego, chwilowego zresztą polepszenia, podają oni, że doświadczyli na sobie „błogosławionego” wpływu tych zabiegów. Jak łatwo przewidzieć, wszyscy ci świadkowie uzdrawiającego działania rękoczynów fizykalnych wkrótce przechodzą ponowne ataki bólów.

Read More

Rozległe zniekształcenia stóp

Rozległe zniekształcenia w następstwie stóp płasko-koślawych statycznych niektórzy uważają za okres IV.

V Nie należy uważać za stopy płasko-koślawe pulchnych stóp dzieci do 5 roku życia, nawet jeśli pięty ustawiają się koślawo. W okresie tym nie wytworzyło się jeszcze odpowiednie napięcie mięśni stóp i stopa jest wprawdzie podatna na działanie zbyt dużego ciężaru małego dziecka, lecz w wieku przedszkolnym staje się ona sztywniejsza, a wyćwiczone mięśnie potrafią już utrzymać jej łuki.

Read More

Autopsja mózgu dzieci

Podczas autopsji mózgu dzieci z toksoplazmozą wrodzoną już makroskopowo mogą być widoczne rozsiane żółtawe ogniska martwicy, umiejscowione okołokomo- rowo, lecz występujące też w innych strukturach szarych i białych mózgu oraz rdzenia. W preparatach mikroskopowych widoczne są ogniska martwicy otoczone naciekiem glejowo-mezodermalnym oraz drobne rozsiane ziarniniaki (komórki nabłonko- wate, limfocyty, komórki plazmatyczne) u płodów i noworodków w naciekach komórkowych wykrywa się limfoblasty, często też postacie cysty T. gondii, które mogą występować również poza naciekami.

Read More

Zabieg chirugiczny kręgosłupa

Najczęściej zabieg chirugiczny po okresie kilku miesięcy eliminuje konieczność noszenia gorsetu ortopedycznego i umożliwia choremu wcześniejsze podjęcie pracy zawodowej. Sama operacja nie wpływa jednakże na decyzję powrotu do pracy, która częściej jest wynikiem stanu psychiki niż sprawności fizycznej chorego.

Read More

Zespół mięśnia gruszkowatego

W zespole tym do bólu krzyża z objawami rwy kulszowej może dochodzić z powodu ucisku i „usidlenia” nerwu kulszowego przez (lub w) m. piriformis. Mięsień ten, będący rotatorem zewnętrznym stawu biodrowego, ma swój przyczep początkowy na wewnętrznej części kości krzyżowej i stawu krzyżowo-biodrowego, przyczep końcowy zaś na krętarzu większym kości udowej. Brzusiec mięśnia w czasie przechodzenia przez otwór kulszowy krzyżuje się (lub obejmuje) z nerwem kulszowym.

Read More

Zwichnięcie kolana

Zwichnięcie kolana powstaje po rozległym uszkodzeniu wszystkich więzadeł kolana. Nastawienie może być zachowawcze, lecz funkcję kolana zbliżoną do prawidłowej zagwarantować można dopiero po rekonstrukcji przynajmniej więzadeł krzyżowych i dobrym wyćwiczeniu mięśnia czworogłowego.

Read More

Obraz niedowładów spastycznych

Obraz niedowładów spastycznych jest różnorodny i zależy od tego, jakie komórki i drogi nerwowe są uszkodzone, oraz od rozległości tych uszkodzeń. Uszkodzenie komórek piramidowych w zakręcie przedśrodkowym (gyrusprecentralis) i dróg piramidowych w obrębie mózgu i rdzenia powoduje różny stopień niedowładu spas- tycznego: od wzmożonego reagowania i napięcia mięśni, przez przykurcz czynnościowy, strukturalny, do bezwładu spastycznego (całkowite przerwanie czynnościowego połączenia mięśnia z korą mózgu). W tej grupie niedowładów obok wzmożonego napięcia mięśni i zaburzenia koordynacji (skurcz opóźniony, wydłużony, niezorganizowany, gdyż jednocześnie pracować mogą zginacze, prostowniki, a także mięśnie oddalone) ruchy bywają zakłócone na skutek wzmożonej pobudliwości mięśni, nasilającej się na drodze odruchu wychodzącego z zakończeń włókien gamma wrzecionek mięśniowych. „Czyste” postacie niedowładów pochodzenia pira- midowego spotyka się przy uszkodzeniach rdzenia, niedowładach połowiczych i w tych grupach, w których nie doszło do uszkodzeń ośrodków podkorowych.

Read More