Zespół mięśnia gruszkowatego

W zespole tym do bólu krzyża z objawami rwy kulszowej może dochodzić z powodu ucisku i „usidlenia” nerwu kulszowego przez (lub w) m. piriformis. Mięsień ten, będący rotatorem zewnętrznym stawu biodrowego, ma swój przyczep początkowy na wewnętrznej części kości krzyżowej i stawu krzyżowo-biodrowego, przyczep końcowy zaś na krętarzu większym kości udowej. Brzusiec mięśnia w czasie przechodzenia przez otwór kulszowy krzyżuje się (lub obejmuje) z nerwem kulszowym.

Zespół m. gruszkowatego występuje z reguły u kobiet (6:1). Badaniem klinicznym stwierdza się pełny zakres ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Unoszenie wyprostowanej nogi może wywoływać ból, zwłaszcza przy jednoczesnej rotacji zewnętrznej kończyny. Ból nasila też wykonywanie odwodzenia zrotowanej na zewnątrz kończyny wobec zastosowanego oporu. Odwodzenie i rotacja zewnętrzna mogą być osłabione. Obmacywaniem udaje się nierzadko wykryć tkliwe miejsce ponad otworem kulszowym.

Mięsień kulszowy oraz bolesne miejsce można też wymacać badaniem per rectum. Leczenie polega na ostrzykiwaniu mięśnia gruszkowatego nowokainą. Iniekcji dokonuje się pod kontrolą wprowadzonego do odbytnicy palca wymacującego bolesne miejsce. Igłę wprowadza się z pośladka przez otwór kulszowy w stronę palca w odbytnicy. Środek znieczulający należy rozproszyć dookoła nerwu, unikając jego bezpośredniego nakłucia.

Należy tutaj wymienić krwiopochodne zapalenia nieswoiste oraz gruźlicę. Charakterystyczną cechą bólów krzyża powodowanych przez procesy zapalne jest to, że dolegliwości nie ustępują po położeniu się do łóżka. Proces gruźliczy ma przebieg bardziej podstępny i w związku ze słabiej wyrażonymi objawami ogólnymi może bardziej imitować początkowy okres uszkodzenia krążka między kręgowego.

Podobnie imitować uszkodzenia krążka międzykręgowego mogą procesy zapalne stawów krzyżowo-biodrowych. Stany te jednakże wyjątkowo prowadzą do objawów korzeniowych, przeto ich różnicowanie nie jest zbyt trudne (zwłaszcza w zaawansowanych przypadkach, kiedy pojawiają się objawy ogólne oraz objawy radiologiczne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>