Monthly Archives Wrzesień 2014

Leczenie Martwic aseptycznych

Najczęściej widzimy chorobę Perthesa, najgroźniejszą w na-stępstwach. Pierwsze skargi w razie zajęcia górnej nasady kości udowej to utykanie, nieznaczny ból, ograniczenie ruchów odwodzenia i obrotowych, kurcz mięśniowy, który ustępuje szybko w spoczynku. Radiogram wykazuje wówczas rozszerzenie szpary stawowej i pewne spłaszczenie i zagęszczenie nasady. Choroba szybko przechodzi w okres drugi, trwający około 2 lat. Kliniczne objawy są takie jak w okresie pierwszym. W radiogramach widzimy natomiast rozkawałkowanie (fragmentację) nasady i jej zagęszczenie. W przylegającej przynasadzie występuje rozrzedzenie jamiste i poszerzenie szyjki udowej (ryc. 121). W okresie tego największego nasilenia choroby kość jest miękka. Łatwo powstają zniekształcenia, które będą trwałe, jeżeli dziecko nie otrzyma należytego leczenia. W okresie zdrowienia zaczyna się regeneracja struktury kości i nasady. Rzadko jednak odtwarza się kształt prawidłowy.

Read More

Stopy koślawe i płasko-koślawe

Stopy koślawe i płasko-koślawe (pedes valgi et planovalgi). O stopie koślawo-płaskiej mówimy wtedy, kiedy kostki wewnętrzne są nadmiernie wypuklone, oś pięty i oś podudzia tworzą nie linię prostą, lecz kąt rozwarty ku stronie zewnętrznej. Sklepienie podłużne stopy jest opusz- czone. Zarówno kolana, jak i stopy koślawe są typową deformacją u dzieci ze złą .postawą. Matki alarmują zwykle szybkie przecieranie się obuwia nad kostkami wewnętrznymi.

Read More