Stopy koślawe i płasko-koślawe

Stopy koślawe i płasko-koślawe (pedes valgi et planovalgi). O stopie koślawo-płaskiej mówimy wtedy, kiedy kostki wewnętrzne są nadmiernie wypuklone, oś pięty i oś podudzia tworzą nie linię prostą, lecz kąt rozwarty ku stronie zewnętrznej. Sklepienie podłużne stopy jest opusz- czone. Zarówno kolana, jak i stopy koślawe są typową deformacją u dzieci ze złą .postawą. Matki alarmują zwykle szybkie przecieranie się obuwia nad kostkami wewnętrznymi.

Leczenie polega na stosowaniu skośnie ustawionych obcasów podwyższających wewnętrzny brzeg butów lub wkładek unoszących sklepienie stopy (obuwie profilaktyczne).

Bierne to wyrównywanie należy równocześnie już u małych, dzieci wzmóc przez stosowanie prostych ćwiczeń korekcyjnych stóp, np. chód na zewnętrznym brzegu stopy, chód na palcach, podnoszenie palcami stóp z podłogi drobnych kamyczków.

Nieraz matki niepokoją się rzekomą płaską stopą swego niemowlęcia. Jest to zwykle nie spłaszczenie sklepienia, lecz raczej jego wypełnienie tkanką tłuszczową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>