Monthly Archives Lipiec 2014

SCHORZENIA UKŁADOWE

Achondroplasia, chondrodystrophia loetalis. Wewnątrzmaciczne scho-rzenie chrząstek wzrostowych o nie ustalonej etiologii jest przyczyną, że chrząstki te tracą zdolność rośnięcia w dużej mierze lub całkowicie.

Read More

Kolano szpotawe

Leczenia specjalnego stan ten nie wymaga. Dzieciom należy oszczędzać dłuższego stania, nie należy też zmuszać ich do chodzenia ze stopami blisko siebie ustawionymi. Dobre usługi oddają wkładki odciążające zewnętrzne brzegi kłykci udowych.

Read More

Martwice aseptyczne

Wystąpienie wyżej podanych wyraźnych cech schorzenia poprzedza okres zmian wstępnych, cechujący się nieznacznym przesunięciem i okręcaniem główki, widocznym na zdjęciach bocznych. Ból często po stronie wewnętrznej kolana, nieznaczne ograniczenie odwodzenia i skrę-

Read More

Dziecko ze stopą wydrążoną

Dziecko ze stopą wydrążoną nieutrwaloną należy zaopatrzyć w specjalne obuwie ortopedyczne, które ułatwi chodzenie. We wczesnym wieku dziecięcym i młodocianym zabiegi operacyjne na stopie dają dobre wyniki. Polegają one na przywróceniu stopie równowagi sił mięśniowych przez przeszczepienie ścięgien. U dorosłych konieczne już są operacje kostne.

Read More