Martwice aseptyczne

Wystąpienie wyżej podanych wyraźnych cech schorzenia poprzedza okres zmian wstępnych, cechujący się nieznacznym przesunięciem i okręcaniem główki, widocznym na zdjęciach bocznych. Ból często po stronie wewnętrznej kolana, nieznaczne ograniczenie odwodzenia i skrę-

Martwice aseptyczne (osteochondritis iuvenilis, osteochondropathia iuvenilis). Również w wieku dziecięcym, między 4 a 16, najczęściej około 9 r. życia, pojawia się schorzenie, cechujące się zmianami w nasadach, które ullegają jakby rozkawałkowaniu. Zależnie od umiejscowienia choroba nosi różne nazwy: np. choroba Legg-Calve-Perthesa, jeśli zajęta jest górna nasada udowa, Osgood-Schlattera, jeśli zmiany dotyczą guzowatości piszczeli, choroba Kohlera kości łódkowatej stępu, choroba Haglunda — kości piętowej (apophysitis calcanei), choroba Scheuerman- na — nasad trzonów kręgowych. Zmiany chorobowe występują u danego osobnika zwykle tylko w jednym miejscu. Przyczyny pojawienia się stanów martwiczych szukać należy w miejscowych zaburzeniach w krążeniu, nie wyjaśnionego dotychczas pochodzenia oraz w istniejącej może wrodzonej skłonności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>