Leczenie Martwic aseptycznych

Najczęściej widzimy chorobę Perthesa, najgroźniejszą w na-stępstwach. Pierwsze skargi w razie zajęcia górnej nasady kości udowej to utykanie, nieznaczny ból, ograniczenie ruchów odwodzenia i obrotowych, kurcz mięśniowy, który ustępuje szybko w spoczynku. Radiogram wykazuje wówczas rozszerzenie szpary stawowej i pewne spłaszczenie i zagęszczenie nasady. Choroba szybko przechodzi w okres drugi, trwający około 2 lat. Kliniczne objawy są takie jak w okresie pierwszym. W radiogramach widzimy natomiast rozkawałkowanie (fragmentację) nasady i jej zagęszczenie. W przylegającej przynasadzie występuje rozrzedzenie jamiste i poszerzenie szyjki udowej (ryc. 121). W okresie tego największego nasilenia choroby kość jest miękka. Łatwo powstają zniekształcenia, które będą trwałe, jeżeli dziecko nie otrzyma należytego leczenia. W okresie zdrowienia zaczyna się regeneracja struktury kości i nasady. Rzadko jednak odtwarza się kształt prawidłowy.

Leczenie polega na leżeniu w łóżku i odciążeniu stawu przez wyciąg, później przez ortopedyczny aparat odciążający. Leczenie musi trwać długo, aż kość nabierze prawidłowej twardości, by bez groźby zniekształceń mogła być obciążona. Dotychczas nie ma leczenia mogącego skrócić bieg sprawy chorobowej, prócz wczesnego rozpoznaniami rozpoczęcia zabiegów terapeutycznych w okresie, kiedy nie ma jeszcze daleko idących zniszczeń w stawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>