Monthly Archives Maj 2015

Zachowanie typu A

Wobec sprzeciwu ulegały rozdrażnieniu, łatwo się niecierpliwiły i nie mogły znieść bezczynności (tzw. typ A osobowości). „Zachowanie typu A jest motywowane silną potrzebą udowodnienia własnej wartości •- potrzebą, która wywodzi się z braku bezwarunkowej miłości w dzieciństwie” – stwierdza Alexander Lowen. Friedman i Rosen- man spróbowali modyfikować osobowość tych pacjentów poprzez trening psych...

Read More

Ludzie pozbawieni większej części potrzebnego snu

Wiele cech charakterystycznych dla ludzi pozbawionych większej części potrzebnego snu. Innymi słowy, ludzkość musi śnić lub przynajmniej sen musi być połączony z marzeniami sennymi. Kiedy Peter Tripp zasnął na 13 godzin po około 8 dobach czuwania, marzenia senne zajęły 3 godziny i 46 minut, czyli 28% całego snu. W okresie

Read More

Cryptosporidium pawum

Część zarażonych krwinek czerwonych przyjmuje kształt owalny, powiększa się, odbarwia, pojawia się w nich ziarnistość Schtiffnera. Charak-terystyczne są ziarnistości w krwinkach z bardzo wczesnymi postaciami rozwojowymi zarodźca oraz strzępienie się brzegów krwinek (ryc. 3.36).

Read More