Zachowanie typu A

Wobec sprzeciwu ulegały rozdrażnieniu, łatwo się niecierpliwiły i nie mogły znieść bezczynności (tzw. typ A osobowości). „Zachowanie typu A jest motywowane silną potrzebą udowodnienia własnej wartości •- potrzebą, która wywodzi się z braku bezwarunkowej miłości w dzieciństwie” – stwierdza Alexander Lowen. Friedman i Rosen- man spróbowali modyfikować osobowość tych pacjentów poprzez trening psychoterapeutyczny i zauważyli, że u osób poddanych temu treningowi nawrót choroby występował prawie czterokrotnie rzadziej niż u leczonych tylko kardiologicznie.

Wśród osób chorujących na pierwotne nadciśnienie tętnicze (gdy wykluczono jakąkolwiek organiczną przyczynę) stwierdzono podobne cechy osobowości jak w typie A. U chorych z nadciśnieniem podkreśla się jako cechę pierwszoplanową hamowaną agresję i stłumioną wrogość. Cechy te mają być związane z lękiem, jaki chorzy odczuwają przed osobami, od których są uzależnieni (np. przełożony, współmałżonek, rodzic). Powoduje to przyjmowanie postawy biernej, uległej, co pogłębia poczucie mniejszej wartości i wrogość.

Choroba mówi wiele o nas samych. Dzięki niej możemy z zupełnie innej perspektywy spojrzeć na życie i codzienne problemy: większość z nich przestaje być aż tak ważna w obliczu powstałego zagrożenia. Stwarza to możliwość zmiany i wyboru nowego, pełniejszego i zdrowszego życia, co może obudzić w nas nadzieję i wiarę, pobudzając naturalny proces powracania do zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>