Monthly Archives Czerwiec 2014

WTÓRNIE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE STAWÓW

-0 przedłużonym działaniu w ilości 1 2-0-0 -0-0-0 j. 1 X na miesiąc lub 6-0-0 -0-0-0 j. 1 X na 2 tygodnie. Można podawać również penicylinę w tabletkach 2—3 X na dobę po 1-0-0 -0-0-0 j. Biorąc pod uwagę, że 5-0% nawrotów występuje do 5 lat po ostrym rzucie choroby postępowanie zapobiegawcze trwa 5 lat, a niektórzy przedłużają je nawet do okresu przekwitania. Akcję zapobiegawczą prowadzić należy przez cały rok. Ważnym momentem jest usunięcie źródeł zakażeń będących siedliskiem paciorkowców. Zabiegi operacyjne, jak usunięcie migdałków lub chorych zębów, przeprowadza się w okresie uspokojenia choroby pod osłoną penicyliny.

Read More

Skrzywienie boczne

Skrzywienie boczne w przebiegu krzywicy powstaje przez nawykowe trzymanie dziecka w jednej pozycji, np. przez noszenie stale na lewej kończynie górnej. Leczenie krzywicy i równoczesne stosowanie łóżeczka gipsowego wyrównują deformację. Zapobiega się tym skoliozom przez unikanie niewłaściwych pozycji (przedwczesnego sadzania dziecka), przez częste ułożenie dziecka na brzuchu i poprawne noszenie go prosto przed sobą — twarzą w twarz — z nóżkami w odwiedzeniu.

Read More

ODOSOBNIONE ZABURZENIA CHRZĄSTKI ROSNĄCEJ

Biodro szpotawe (coxa vara). Mówimy o szpotawym ustawieniu biodra, jeśli kąt szyjkowo-trzonowy zbliża się do 9-0° lub staje się ostry. Rzadziej jest ono sprawą wrodzoną, częściej jest wynikiem krzywicy. We wczesnym dzieciństwie wymaga ono różnicowania z wrodzonym zwichnięciem stawu biodrowego. W obu schorzeniach chód bywa kacz- kowaty i lordoza. lędźwiowa jest zwiększona. Radiogram wyjaśnia sprawę.

Read More

Oiów, Phenacetyna, Phenotiazin

Oiów i jego sole – Objawy: nudności, wymioty, biegunka często krwawa, zawroty głowy, zaburzenia wzroku i słuchu. Białkomocz, krwiomocz, spadek ciśnienia krwi, u kobiet ciężarnych poronienie.

Lecze...

Read More

Dziecko może się zakazić gruźlicą

Dziecko może się zakazić gruźlicą w każdej chwili swego życia. W większości przypadków niemowlę zakaża się od człowieka chorego na gruźlicę płuc. Najczęściej jest to ktoś z bliższego lub dalszego otoczenia dziecka. Źródłem zakażenia może być również chore niemowlę znajdujące się na tej samej sali (np. w szpitalu lub żłobku). Duże znaczenie dla dalszego losu dziecka ma również to, czy zakażenie było jednorazowe, czy też powtarzało się dodatkowo (superinfectio), oraz czy wywołała je mała (micioiniectio), czy duża liczba prątków. Jasne jest, że zakażenie masowe dużą liczbą prątków, tym bardziej wielokrotne, jest szczególnie niebezpieczne. Ilustracją wpływu zakażającej dawki prątków są wyniki dochodzeń w sprawie nieszczęśliwych szczepień noworodków w Lubece w r. 193-0. Wówczas to, zależnie od liczby zjadliwych prątków gruźlicy w poszczególnych seriach, różne były następstwa takiego zakażenia dzieci: np: na 19 dzieci szczepionych jedną serią fatalnej szczepionki zmarło na gruźlicę 18, na 24 dzieci szczepionych inną serią zmarło 17, a 5 ciężko zachorowało, gdy na- tomiast na 2-0 dzieci szczepionych jeszcze inną serią żadne nie zmarło, a dzieci miały tylko nieznaczne objawy chorobowe, albo nawet nie miały ich wcale.

Read More