Daily Archives 8 czerwca 2014

ODOSOBNIONE ZABURZENIA CHRZĄSTKI ROSNĄCEJ

Biodro szpotawe (coxa vara). Mówimy o szpotawym ustawieniu biodra, jeśli kąt szyjkowo-trzonowy zbliża się do 9-0° lub staje się ostry. Rzadziej jest ono sprawą wrodzoną, częściej jest wynikiem krzywicy. We wczesnym dzieciństwie wymaga ono różnicowania z wrodzonym zwichnięciem stawu biodrowego. W obu schorzeniach chód bywa kacz- kowaty i lordoza. lędźwiowa jest zwiększona. Radiogram wyjaśnia sprawę.

Read More