Monthly Archives Sierpień 2017

Zasięg zjawiska inwalidztwa w Polsce

W latach 1974-1978 przeprowadzono w Polsce pod kierunkiem PAN szerokie badania, które pozwoliły na przygotowanie raportu o stanie i potrzebach osób niepełnosprawnych.

Read More

Zachowania nienormalne w życiu płciowym

Pomijając ten aspekt teoretyczny sprawy: czy w ogóle istnieje jakaś „norma” lub też czy istnieją zachowania „nienormalne” w zakresie życia płciowego – do którego jeszcze wrócimy, możemy wskazać kolejną różnicę między podejściem pedagogów a niepedagogów, polegającą na tym, że niepedagodzy, a więc zarówno lekarze, jak i prawnicy skupiają główną uwagę w zakresie spraw seksualnych na anomaliach i chorobach. Prawnik interesuje się stosunkiem seksualnym dwojga ludzi dopiero wtedy, kiedy zostaje złamany jakiś przepis czy to kodeksu karnego, czy kodeksu rodzinnego. Ma to miejsce np. wówczas, gdy jeden z partnerów jest nieletni lub też gdy działanie seksualne odbywa się w miejscu publicznym, lub wreszcie gdy ktoś trzeci ciągnie z działań seksualnych ludzi zyski materialne itp. Lekarz interesuje się jakimś stosunkiem seksualnym, poddaje go analizie, zaczyna go oceniać dopiero wtedy, kiedy zainteresowani uskarżają się na zaburzenia w jego przebiegu. Ani lekarz, ani prawnik nie zajmują stanowiska wobec stosunków płciowych występujących między ludźmi dorosłymi, które nie wywołują zastrzeżeń samych zainteresowanych i nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Read More

W przypadkach ciąży pozamacicznej

Nie ulega bowiem wątpliwości, że kosmki trofoblastu, które dostały się do jamy brzusznej po przerwaniu ciąży jajowodowej, nie zawsze tracą swą żywotność. Mogą one przyczepiać się do narządów sąsiednich (sieć, pęcherz moczowy, pętle jelita) i prowadzić dalej swe niszczycielskie działanie. Tym się tłumaczy, że przy zabiegach operacyjnych spotyka się dosyć często nadżarcia surowicówki pętli jelitowych, nieraz bardzo poważne, przyklejenia do obnażonej z surowicówki ściany jelita innych pętli, a nawet przeżarcia ściany kiszek przez kosmki, co powoduje śmiertelne niebezpieczeństwo z powodu dostania się zawartości przewodu pokarmowego do wolnej jamy otrzewnowej.

Read More

Swoboda w zakresie spraw seksualnych

Usługowy charakter wychowania wobec potrzeb społeczeństwa sprawia, iż dla NRD-owskiego pedagoga jest nie do przyjęcia teza programu Pro Familia z RFN mówiąca o tym, iż antykoncepcja jest obowiązkiem moralnym ludzi „niezależnie od polityki populacyjnej państwa”, co zresztą widać z akcentowania zadania budzenia „pragnienia posiadania dziecka” obok szerzenia wiedzy i kultury antykoncepcyjnej.

Read More

Spacer

Zalecany przez wszystkich lekarzy szybki marsz donikąd i z powrotem, odbywany co najmniej raz dziennie. Ponieważ już po pierwszym dniu takiego marszu dochodzimy do wniosku, że samemu spacerować jest nudno, nazajutrz zapraszamy do marszu żonę. Mimo że idąc z żoną narzucamy wręcz mordercze tempo, żona znajduje jeszcze dosyć sity, aby uzmysłowić nam po drodze wszystkie potrzeby domu. W następnych dniach zatem bierzemy ze sobą kolejno dużego psa, który co prawda nic nie gada, ale za to tak ciągnie, że nasz szybki nawet marsz przekształca się w bieg, potem żonę kolegi, następnie kolegę żony, wreszcie, najdalej w końcu tygodnia, udaje się nam szczęśliwie, zupełnie przypadkowo, przeczytać w gazecie artykuł o tym, że nic tak nie podkopuje zdrowia, jak długie marsze, zwłaszcza po jedzeniu i na dodatek jeszcze na świeżym powietrzu. Artykuł ten starannie wycinamy, chowamy w portfelu i każdego dnia, o godzinie, którą przeznaczaliśmy dotąd na spacer, odczytujemy go od nowa, siedząc wygodnie w fotelu.

Read More

SCHORZENIA NARZĄDÓW RODNYCH ŻEŃSKICH SPOWODOWANE PRZEZ URAZ

Przeważna część cierpień kobiecych narządów rodnych, które są spowodowane przez uraz, jest związana z porodem. Powstanie ich jest rzeczą zrozumiałą, jeśli uprzytomnimy sobie, że w przebiegu nawet najzupełniej prawidłowego rozwiązania dochodzi zawsze do rozciągnięcia stosunkowo wąskich dróg porodowych, że rozciągnięcie to następuje pod wpływem silnych skurczów macicy pokonującej w sposób bezwzględnie brutalny opory, jakie napotyka płód w swej wędrówce na zewnątrz, i że między rozmiarami rodzącego się płodu a ciasnotą dróg porodowych istnieje z natury rzeczy niestosunek, którego wielkości przewidzieć nie podobna. Nie ulega wątpliwości, że każdy następny poród będzie stanowić dla tkanek macicy mniejsze niebezpieczeństwo, gdyż są one już przygotowane na działanie urazu porodowego, ale nie ulega również wątpliwości, że wszelkie nieprawidłowe i operacyjne porody niebezpieczeństwo to będą zwiększać.

Read More

Przewlekłe zatrucia alkoholem

Przewlekłe zatrucia alkoholem, morfiną, kofeiną itd. powodują poważne nieraz zaburzenia odżywiania i dlatego wywołują zwykle zatrzymanie się miesiączek. Nie należy jednak zapominać, że jednorazowe upicie się może niekiedy spowodować krwawienie miesięczne.

Read More

Przedawkowanie związków blokujących receptory p-adrenergiczne

Praktolol okazał się jednak bardzo skuteczny i całkowicie bezpieczny jako lek interwencyjny, stosowany dożylnie w celu przerwania częstoskurczu komorowego. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w częstoskurczu towarzyszącym ostremu zawałowi mięśnia sercowego podaje się w tych stanach 5 – 20 mg praktololu dożylnie.

Amlod...

Read More

Polipowatość rodzinna

Ludzie obojga płci są bardziej podatni na zachorowanie po przekroczeniu 40 lat, podatność ta wzrasta znacznie po pięćdziesiątce, szczególnie u kobiet. Również pewne predyspozycje osobnicze i rodzinne zwiększają ryzyko. Jedną z nich jest podatność na niezłośliwe polipy odbytnicy lub okrężnicy. Jeśli ktoś miał kiedyś taki polip,

Read More

Ocena pornografii

Wyróżnia się dwie treści ujemne przy ocenie pornografii: 1) wystawianie obrazów, wizerunków na pokaz może być zamachem na moralność lub urazić dobry smak estetyczny publiczności, 2) jest oddziaływaniem (korumpowaniem) na pobudliwość seksualną poszczególnych ludzi lub grup ludzkich. Zarówno pierwsze, jak i drugie ujęcie odwołuje się do ocen emocjonalnych. W praktyce momentem decydującym może być etykieta, sposób reklamy. Skomplikowana jest od strony psychologicznej ocena motywów działania sprawcy. Gdy ktoś kolekcjonuje lub rozwiesza na ścianach wiele wizerunków pornograficznych, możemy być przekonani, że powoduje się pobudliwością seksualną, tendencją do jej spotęgowania. Ale kolekcjonerzy, jeżeli nie kolportują dalej, nie będą sprawcami przestępstwa, którego znamieniem jest intencja rozpowszechniania. Ci natomiast, którzy kolportują przedmioty pornograficzne z chęci zysku, zdają sobie dobrze sprawę z funkcji tego kolportażu, która polega na rozbudzeniu okiełznanych, tłumionych przez represję społeczną (nacisk opinii) impulsów seksualnych, utajonych w każdym człowieku, na „wodzeniu na pokusy” (Gagnon, Simon, 1967). Zdaniem tych autorów, pojęcie pornografii okazuje się nieuchwytne {elusive). Nastręcza ona sporo kłopotów sądom, a niebezpieczeństwo zjawiska jest zupełnie nikłe.

Read More

Objawy ułatwiające odróżnianie chorych histerycznych

A oto objawy ułatwiające odróżnianie chorych histerycznych (wg Wiltse):

– 1. Opisywanie swych dolegliwości w sposób dramatyczny, np. używanie określeń superlatywnych.

– 2...

Read More

Materiałoznawstwo

W nauczaniu wyodrębniła się już propedeutyka stomatologiczna jako przedmiot wprowadzający do poznawania wszystkich innych działów. Należą tu wstępne wiadomości — począwszy od historii stomatologii aż po dane z anatomii, histologii i fizjologii narządu żucia. Ponadto znajdują się tu informacje dotyczące gabinetu i pracowni stomatologicznych, sprzę- tu i instrumentarium wraz z zasadami jego konserwowania i sterylizacji.

Read More