Materiałoznawstwo

W nauczaniu wyodrębniła się już propedeutyka stomatologiczna jako przedmiot wprowadzający do poznawania wszystkich innych działów. Należą tu wstępne wiadomości — począwszy od historii stomatologii aż po dane z anatomii, histologii i fizjologii narządu żucia. Ponadto znajdują się tu informacje dotyczące gabinetu i pracowni stomatologicznych, sprzę- tu i instrumentarium wraz z zasadami jego konserwowania i sterylizacji.

Materiałoznawstwo jest działem zajmującym się badaniem i opracowywaniem danych dotyczących materiałów stosowanych w laboratoriach i w lecznictwie wszystkich gałęzi stomatologii oraz poszukiwaniem nowych tworzyw, a także ulepszaniem obecnie używanych.

Stomatologia zachowawcza jest dyscypliną obejmującą zębolecznictwo oraz schorzenia przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Wyodrębnił się tu już dział stomatologii dziecięcej, w ramach którego znajduje się także zębolecznictwo dziecięce (pedodoncja). Szczególnie ważną częścią stomatologii zachowawczej jest nauka o chorobie ogniskowej, co wiąże stomatologię bardzo silnie z innymi naukami medycznymi.

Stomatologia dziecięca ma swoją specyfikę w każdym dziale stomatologii i w ten sposób są w niej zintegrowane wszystkie sprawy dotyczące zagadnień dziecięcych.

Podobnie parodontologia również integruje wszystkie działy stomatologii w zakresie postępowania w schorzeniach przyzębia.

Chirurgia stomatologiczna jest dyscypliną obejmującą leczenie tych schorzeń zębów i wyrostka zębodołowego, które wymagają postępowania chirurgicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>