Monthly Archives Grudzień 2014

Zapalenie płuc płatowe

Czynnikami, które zwiększają u dzieci ryzyko wystąpienia zmian zapal-nych w płucach są: wady wrodzone układu oddechowego i krążenia, niedobory odporności, niedożywienie, wcześniactwo, warunki anatomiczne lub czynnościowe ułatwiające zachłyśnięcie, skażenie środowiska, w tym bierne palenie, złe warunki socjalno-ekonomiczne, pobyt w żłobku i wiele innych.

Read More