scoliosis tagged posts

Boczne skrzywienie kręgosłupa

Boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis). W prawidłowych warunkach kręgosłup nie wykazuje bocznych odchyleń do pionu. Każde więc boczne skrzywienie jest objawem patologicznym. Oznaczamy skoliozy według strony wypukłej łuku wygięcia, np. skolioza piersiowa w prawor jeśli szczyt największego wypuklenia mieści się w obrębie części piersiowej, a wypukła strona łuku skierowana jest ku stronie prawej chorego. Przyczyną choroby mogą być zmiany w samych kręgach, nieprawidłowość układu mięśniowego lub nerwowego oraz zaburzenia statyki. Ustalenie przyczyny jest nieodzownym warunkiem powodzenia ewentualnych zabiegów leczniczych.

Read More