Boczne skrzywienie kręgosłupa

Boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis). W prawidłowych warunkach kręgosłup nie wykazuje bocznych odchyleń do pionu. Każde więc boczne skrzywienie jest objawem patologicznym. Oznaczamy skoliozy według strony wypukłej łuku wygięcia, np. skolioza piersiowa w prawor jeśli szczyt największego wypuklenia mieści się w obrębie części piersiowej, a wypukła strona łuku skierowana jest ku stronie prawej chorego. Przyczyną choroby mogą być zmiany w samych kręgach, nieprawidłowość układu mięśniowego lub nerwowego oraz zaburzenia statyki. Ustalenie przyczyny jest nieodzownym warunkiem powodzenia ewentualnych zabiegów leczniczych.

Odróżniamy skrzywienia boczne funkcjonalne i struk-turalne. Do grupy pierwszej zaliczamy skrzywienia baczne spotykane w ramach wad postawy.

U dzieci, które już chodzą, skolioza może powstać celem wyrównania .zaburzeń statycznych, np. w przypadkach skrócenia jednej kończyny dolnej po złamaniu lub porażeniu. Tego rodzaju statyczna skolioza znika w pozycji siedzącej dziecka. Jeśli utrzymuje się ona czas dłuższy, może dojść do trwałych zmian w budowie kręgów. Wczesne leczenie ortopedyczne wady podstawowej usunie wtórne skrzywienie kręgosłupa.

Nieraz powstaje skolioza u dzieci, które chorowały na ropne zapalenie opłucnej, jako wyraz działania siły ciągnącej zrostów. Skrzywienia te wymagają wczesnego leczenia zachowawczego. Obserwowano boczne skrzywienia kręgosłupa u dzieci z wrodzonymi wadami serca znacznie powiększonego.

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>