Boczne skrzywienie w górnej części piersiowej

Boczne skrzywienie w górnej części piersiowej może pozostawać w związku z kręczem karku, którego wczesne leczenie zapobiegnie powstawaniu skoliozy.

Do grupy drugiej — skrzywień strukturalnych — włączamy skrzywienia powstałe na skutek zaburzeń mechanizmów układu mięśniowego, nerwowego lub kostnego. Spostrzegamy skrzywienia mięśniopochodne, np. powstałe w przebiegu postępującego zaniku mięśni.

Typowym przykładem skrzywień nerwopochodnych są skoliozy porażenne, .powstałe po przebytej chorobie Heinego-Medina. Leczenie ich bywa bardzo uciążliwe. Zależnie od rozległości porażeń mięśni brzucha i grzbietu zmienia się rokowanie. Duży odsetek porażennych skrzywień kręgosłupa można poprawić przez zabieg operacyjny. Najczęściej wybiera się jako termin operacji wiek od 12 do 19 lat.

Skrzywienia kościopochodne dzielimy na wrodzone i nabyte. Wrodzone boczne skrzywienia są wynikiem wad rozwojowych kręgosłupa i żeber, np. klinowy, zrost kostny żeber (ryc. 1-04). Leczenie tych przypadków wymaga niekiedy zabiegu operacyjnego. Wczesne zespolenie kręgów, rozdzielanie żeber zrośniętych może do pewnego stopnia zahamować postępujące z wiekiem zniekształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>