Skrzywienie boczne

Skrzywienie boczne w przebiegu krzywicy powstaje przez nawykowe trzymanie dziecka w jednej pozycji, np. przez noszenie stale na lewej kończynie górnej. Leczenie krzywicy i równoczesne stosowanie łóżeczka gipsowego wyrównują deformację. Zapobiega się tym skoliozom przez unikanie niewłaściwych pozycji (przedwczesnego sadzania dziecka), przez częste ułożenie dziecka na brzuchu i poprawne noszenie go prosto przed sobą — twarzą w twarz — z nóżkami w odwiedzeniu.

Wiele przypadków bocznych skrzywień kręgosłupa w wieku dziecięcym, przedpokwitania i młodzieńczym należy do typu skolioz idio- patycznych. Skrzywienie zaczyna się skrycie. Nieraz krawiec pierwszy zwraca uwagę na nierówne ustawienie łopatek i bioder, czasem radiolog je zauważa w czasie prześwietlenia klatki piersiowej, nieraz dopiero szybko postępujące pogorszenie w wieku pokwitania zaniepokoi otoczenie dziecka. Przy badaniu stwierdza się fakt, że skrzywienia niemożna wyrównać przez przybranie dobrej postawy. Skrzywienie boczne jest ustalone. Towarzyszy mu zawsze mniejszy lub większy garb żebrowy (ryc. 123). Najłatwiej można je stwierdzić oglądając dziecko z tyłu, gdy pochyla się do przodu aż do poziomego ułożenia tułowia. Skrzywienie boczne może łączyć się ze wzmożoną kifozą (kyphoscoliosis). Klatka piersiowa ulega zniekształceniu. Radiogram wykazuje charakterystyczną cechę skolioz idiopatycz- nych, a mianowicie: skręcenie, czyli torsję kręgów towarzyszące bocznemu wychyleniu. Z czasem kształt kręgów wtórnie się zmienia skrzywienie przybiera charakter strukturalny i utrwala się.

Etiologia skolioz idiopatyeznych nie jest wyjaśniona. Może zaburzenia metabolizmu mają pewne znaczenie, może podobnie jak w stopie wydrążonej mamy do czynienia z brakiem koordynacji w pracy drobnych mięśni kontrolujących ruch poszczególnych kręgów. Skrzywienia kręgosłupa, zwłaszcza większego stopnia, nie są obojętne dla zdrowia. Zmieniony na skutek skrzywienia układ narządów wewnętrznych utrudnia ich pracę. Statystyki wykazują skrócenie długości życia osób ze skrzywieniem kręgosłupa i zwiększenie zachorowalności w wieku później-szym.

Leczenie do niedawna było wyłącznie zachowawcze. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i brzucha mają i nadal duże znaczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>