Monthly Archives Maj 2014

Boczne skrzywienie w górnej części piersiowej

Boczne skrzywienie w górnej części piersiowej może pozostawać w związku z kręczem karku, którego wczesne leczenie zapobiegnie powstawaniu skoliozy.

Read More

Nawroty płonicy

Nawroty płonicy są na szczęście zjawiskiem rzadkim i występują między 3 a 6 tygodniem. W pewnej liczbie przypadków są one spowodowane wtórnym zakażeniem typem paciorkowca hemolizującego odmiennym serologicznie, w innych natomiast nawrót bywa wywołany przez ten sam zarazek, który pierwotnie spowodował płonicę. Nawrót może dać obraz powtórny pierwszego okresu ze wszystkimi objawami, albo też zjawiają się poszczególne objawy, jak zapalenie migdałków (angina postscarlatinosa), zapalenie węzłów chłonnych (lymphadenitis postscarlatinosa) i inne.

Read More

DUR BRZUSZNY

Dur brzuszny (typhus abdominalis) jest ostrą, zaraźliwą chorobą zakaźną wywołaną przez pałeczki Browicza-Ebertha, w której głównym siedliskiem zmian jest aparat chłonny jelit cienkich, a w przebiegu klinicznym najistotniejszymi objawami są: długotrwała wysoka gorączka, zaburzenia świadomości i względne zwolnienie tętna, dalej różyczka i powiększenie śledziony. Już w opisach Hipokratesa niektórzy dopatrują się wzmianki o durzę brzusznym. Opisy obrazu klinicznego pochodzą dopiero z XVII wieku (Willis, Baglivi), a zmiany anatomopatologiczne opisane były dokładniej w XIX wieku.

Read More

Boczne skrzywienie kręgosłupa

Boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis). W prawidłowych warunkach kręgosłup nie wykazuje bocznych odchyleń do pionu. Każde więc boczne skrzywienie jest objawem patologicznym. Oznaczamy skoliozy według strony wypukłej łuku wygięcia, np. skolioza piersiowa w prawor jeśli szczyt największego wypuklenia mieści się w obrębie części piersiowej, a wypukła strona łuku skierowana jest ku stronie prawej chorego. Przyczyną choroby mogą być zmiany w samych kręgach, nieprawidłowość układu mięśniowego lub nerwowego oraz zaburzenia statyki. Ustalenie przyczyny jest nieodzownym warunkiem powodzenia ewentualnych zabiegów leczniczych.

Read More